Výzkum hodnotové orientace studentů střední odborné školy

Title Alternative:Value orientation research of specialized vocational school students
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The following bachelor thesis analyses the values and the formation of values of First and Fourth Class Pupils of the Czech Jan Palach Grammar School in Prague. Its main aim is to determine what kind of values pupils have when particular values and attitudes differ from each other. It further deals with the question of how that can be explained. The reasons for diversity in pupils? values and attitudes may be due to the student?s position in his/her class, his/her gender, the relationship to his/her family or his/her social integration into society etc. One component of the research concerns a scheme of pupils? views of the world surrounding them. It focuses on how to obtain this essential information for evaluation, A further research aim was to figure out how school treatment influences the formation of pupils? values.
Bakalářská práce se zabývá problémem hodnot a hodnocením žáků 1. a 4. ročníku gymnázia Jana Palacha v Praze. Cílem bylo zjistit, jaká je hodnotová orientace žáků, jestli se určité hodnoty a postoje žáků od sebe liší a z jakého důvodu. Důvody pro odlišné hodnoty a postoje žáků mohou být zapříčiněny postavením žáka ve třídě, pohlavím žáka, vztahem žáka k rodině, začleněním žáka ve společnosti ap. Součástí výzkumu, který byl realizován za účelem zjištění potřebných informací pro vyhodnocení, bylo i nastínění pohledů žáků na svět, který je obklopuje. Cílem také bylo zjistit vlivy působení školy na utváření hodnotové orientace žáků.
Description
katedra: KPP; přílohy: 1 CD; rozsah: 107 s.
Subject(s)
questionnaire, values, family, school, education, knowledge, dotazník, hodnoty, rodina, škola, výchova, vzdělání
Citation
ISSN
ISBN