Probační a mediační služba z pohledu mládeže

Title Alternative:Probation and Mediation Service from the Perspective of Youth
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce nese název Probační a mediační služba z pohledu mládeže. Je rozložena do dvou kapitol. První kapitola je teoretickým náhledem, jehož cílem je přiblížit danou problematiku středoškolské mládeži. V první řadě jsou vysvětleny základní pojmy, vztahující se k tématu. Následuje pojednání o restorativní justici, přičemž se jedná se o zasazení probace a mediace do širšího rámce. Poté se věnuji podrobněji zvlášť mediaci a probaci. Poslední část teorie pojednává o trestním zákonodárstvím nad mládeží a významem probace a mediace pro tuto věkovou skupinu. Druhá kapitola navazuje na teoretickou část a zabývá se výzkumem, který se zaměřuje na informovanost mládeže střední školy o fungování činnosti probační a mediační služby. Pro sběr dat jsem použila metodu kvantitativního výzkumu. V dotaznících rozdaných ve střední zdravotní škole mě překvapilo, že mnoho studentů o činnosti PMS moc nevědí, ale že většina z nich zná téměř všechna trestní opatření. V další sekci praktické části zjišťujeme, v jaké věkové skupině se spíše trestní opatření vykonávalo. Na tento výzkum je použita analýza spisové dokumentace. Zde bylo mým překvapením, že spíše starší mládež vykonávala trestní opatření. Přičemž bych předpokládala opak, z důvodu jejich puberty. Závěr práce obsahuje shrnutí výsledků výzkumu a jejich vyhodnocení.
Description
53 s., 3 s. příl. :tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
criminal policy, trestní politika
Citation
ISSN
ISBN