Zvýšení zabezpečení služeb sítě Liane

Title Alternative:Security improvement of Liane network services
Abstract
Diplomová se práce zabývá problematikou IT bezpečnosti a jejího zvýšení v kontextu sítě LIANE. V prvních několika kapitolách jsou čtenáři nastíněny aktuální hrozby v oblasti informačních služeb sítě LIANE. V dalších částech diplomové práce dochází k výběru metodiky testování zabezpečení sítě a jejímu následnému provedení. Závěr diplomové práce se zabývá analýzou výsledků použité metodiky a návrhem procesů, jejichž aplikace by měla zvýšit úroveň zabezpečení sítě LIANE.
The thesis deals with the IT security issue and its increase in the context of the LIANE network. In the first few chapters, readers draw attention to the current threats to the LIANE information networks. In the other parts of the diploma thesis, the methodology of network security testing and its subsequent implementation is selected. The conclusion of the thesis deals with the analysis of the results of the used methodologies and the design of processes, whose applications should increase the level of LIANE security.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN