Evaluace vlivu teambuildingových programů konkrétní firmy na spolupráci a vzájemné vztahy ve skupině

Title Alternative:Evaluation of an effect of teambuilding programs upon cooperation and relationship in a concreet company
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This essay is about the influence of teambuilding programs on cooperation and relationships in working teams.The theoretical part explains the main purpose of teambuilding programs and describes their phases necessary for achievement of the aim. In the practical part there are presented three teambuilding programs which were used for the experiment. There were monitored relationships, cooperation and communication in a group.The techniques making for an evaluation were questionnaires, interviews and observations.
Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením teambuildingových programůna spolupráci a vzájemné vztahy ve skupině. Teoretická část je věnována popsání smyslu tembuildingových programů,jeho částí, které jsou nutné ke splnění předem určených cílů programu.V praktické části jsou popsány tři tembuildingové programy, při kterých se prováděl výzkum. Byly zde sledovány vzájemné vztahy, spolupráce a komunikaceve skupině.K vyhodnocení jednotlivých programů byly použity dotazníky, rozhovorya sledování skupin při programu.
Description
katedra: KPP; přílohy: CD; rozsah: 74 s.
Subject(s)
teambuilding, group dynamics, group, experience, communication, teambuilding, skupinová dynamika, skupina, komunikace, zážitek
Citation
ISSN
ISBN