Internacionalizace vybraného podniku ve Španělsku

Abstract
Diplomová práce se zabývá působením společnosti ŠKODA AUTO a.s. prostřednictvím dceřiné společnosti Volkswagen Group Espa?a Distribución (dále VGED). Dceřiná společnost VGED operuje v rámci španělského automobilového trhu, který patří mezi ty nejvýznamnější z celé Evropské unie. Cílem diplomové práce je zjistit postavení značky ŠKODA na španělském automobilovém trhu a zároveň definovat aktivity na zlepšení její tržní pozice. Prostřednictvím PEST analýzy je představen španělský trh dle jednotlivých autonomních oblastí a jeho specifika ve vztahu k automotive. Získaná data poté slouží k určení tržní pozice značky ŠKODA v rámci jednotlivých autonomních oblastí Španělska. S ohledem na automobilové trendy, podnikatelské aktivity společnosti ŠKODA AUTO a.s. a PEST analýzu jednotlivých oblastí jsou navržena opatření vedoucí ke zvýšení tržního podílu této značky na španělském automobilovém trhu.
This diploma thesis deals with the ŠKODA AUTO a.s. company by subsidiary Volkswagen Group Espa?a Distribución (follow VGED). This subsidiary operates within the Spanish automotive market, which is one of the most important of European Union. The aim of this thesis is to recognize the position of ŠKODA brand at Spanish automotive market, also to define activities in order to improve its market share. The Spanish market per each autonomous region and the Spanish automotive market specifics are introduced through PEST analysis. The obtained data is used for determination of ŠKODA brand market position within each Spanish autonomous region. Considering the automotive trends, ŠKODA business activities and PEST analysis of autonomous regions, the recommendations are proposed in order to improve market share of this brand within the Spanish automotive market.
Description
Subject(s)
autonomní oblast, automobilový trh, PEST analýza, tržní podíl, Španělsko, ŠKODA AUTO as, Autonomous region, Automotive market, Market share, PEST analysis, Spain, ŠKODA AUTO as
Citation
ISSN
ISBN