Nabídka dalšího vzdělávání pro volnočasové pedagogy

dc.contributorJursová Jitka, PaedDr. Ph.D.
dc.contributor.advisorUrbánek Petr, doc. PaedDr. Ph.D.
dc.contributor.authorKresta, Richard
dc.contributor.otherSkolitel : 55255 Ševčík Ladislav, prof. Ing. CSc.
dc.contributor.otherKonzultant : 54798 Svoboda Přemysl, Ing.
dc.contributor.otherKonzultant2 : 59772 Vlach Jaroslav, Ing. Ph.D.
dc.date2016
dc.date.accessioned2018-05-03
dc.date.available2018-05-03
dc.date.committed2014-12-13
dc.date.defense2016-02-03
dc.date.submitted2013-11-07
dc.date.updated28.3.2017 11:55
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce se zaměřuje na charakteristiku dalšího vzdělávání pedagogů v zájmovém vzdělávání. V práci jsou uvedeny a blíže popsány dvě nejvýznamnější instituce se zaměřením na vzdělávání, respektive na vzdělávání pedagogů volného času. V druhé - výzkumné části se předložená práce zabývá zpracováním seznamu nabízených vzdělávacích programů, jejich rozčleněním a ohodnocením dle daných kritérií. Nedílnou součástí je pak analýza těchto dat a doporučení.cs
dc.description.abstractThis thesis focuses on the characteristics of continuing education teachers pet education. In this work are presented and described in detail the two most important institutions focused on education, or on teacher education free time. The second - the research part of this thesis also deals with the processing list of training programs offered, their breakdown and ranking formfiller. An integral part is the analysis of these data, and recommendations.en
dc.description.mark
dc.format56 s.
dc.format.extentIlustrace, Tabulky 1 ROM 1 , Tabulky 1 ROM, Tabulky ROM , Tabulky
dc.identifier.signatureV 29/16 Pb
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/25431
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonCHRÁSKA, M., 2007. Metody pedagogického výzkumu - Základy kvantitativního výzkumu. 1. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-1369-4.
dc.relation.isbasedonPLAMÍNEK, J., 2010. Vzdělávání dospělých ? Průvodce pro lektory, účastníky a zadavatele. 1. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3235-0.
dc.relation.isbasedonSKALKA, J. a kol., 1987. Výchova a vzdělávání dospělých v kontextu pedagogiky a celoživotní výchovy. 1. vyd. Praha: Academia. ISBN 12-109-87.
dc.relation.isbasedonŠERÁK, M., DVOŘÁKOVÁ, M., 2009. Kapitoly z teorie a praxe vzdělávání dospělých. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita Praha. ISBN 978-80-213-2201-7.
dc.relation.isbasedonVETEŠKA, J.,VACÍNOVÁ, T., 2011. Aktuální otázky vzdělávání dospělých ? Andragogika na prahu 21. století. 1. Vyd. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského. ISBN 978-80-7452-012-9.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectZájmové vzdělávánícs
dc.subjectpedagog volného časucs
dc.subjectdalší vzdělávání pedagogických pracovníků NIDVcs
dc.subjectVISKcs
dc.subjectInterest educationen
dc.subjectleisure educatoren
dc.subjectfurther education of teachers NIDVen
dc.subjectVISKen
dc.subject.verbisvzdělávání dospělýchcs
dc.titleNabídka dalšího vzdělávání pro volnočasové pedagogycs
dc.titleOffer of Further Education for Leisure Time Pedagoguesen
dc.title.alternativecs
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.disciplinePVC
local.degree.programmeVychovatelství
local.degree.programmeabbreviationB7505
local.department.abbreviationKPP
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.stag29590
local.identifier.verbis489606
local.note.administratorsautomat
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:01:26cs
local.verbis.studijniprogramKPP Vychovatelství/Pedagogika volného časucs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_Kresta.pdf
Size:
1.83 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_Kresta_vedouci.pdf
Size:
84.54 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_Kresta_oponent.doc
Size:
98.5 KB
Format:
Unknown data format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Prubeh_obhajoby_Kresta.pdf
Size:
205.26 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP