Revitalizace lidského těla

Title Alternative:Revitalization of the human body
Abstract
Tématem mé diplomové práce je ''REVITALIZACE LIDSKÉHO TĚLA'' aplikována do designu. Mým záměrem je poukázat na současnou hektickou dobu. Připomenout lidem důležitost jejich těla i mysli. Poukázat na to, že jejich tělo není pouhou přechodnou schránkou. Chci v nich pobytem v mnou vytvořeném prostoru, vyvolat pocit poznání sebe sama a snahu o zlepšení fyzického, psychického a zdravotního stavu. Snažím se najít základní principy, dle kterých bude možno dosáhnout jejich revitalizace. Není mým záměrem nutit lidem svůj pohled na určité problémy, o kterých se zmiňuji v této práci. Cílem je vytvoření prostoru na základě mnou vytvořených subjektivních pravidel. Hledám logické vykrystalizování finální podoby mého projektu. Místo by mělo člověka ovlivnit pouhým pobytem v tomto prostoru.
Description
70 stran :barevné ilustrace +1 DVD-ROM
Subject(s)
human body, design, lidské tělo, design
Citation
ISSN
ISBN