Nové využití textilních tisků pro oděvní textilii

Title Alternative:New uses of textile prints for apparel fabrics
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato diplomová práce je zaměřená na nové využití textilních tisků pro oděvní textilii. Je rozdělena do troch částí: teoretické, experimentální a designové části. Cílem práce bylo ověření vybrané vlastnosti tisku a konečná realizace tisku plošné textilie. První část je zaměřena na vysvětlení pojmů souvisejících s textilním tiskem a to, jaké možnosti tisku poskytují různé technologie. Jsou tam popsané vybrané dva druhy textilního tisku: filmový tisk a digitální tisk; jejich technologie, základní principy, postupy a použité barviva. Na základě těchto možností byla navrhnuta kombinace dvou druhů tisků. V experimentální části bylo provedeno zkušební vzorování několika druhů materiálů ?novým? tiskem. Nejprve byl provedený přenosový tisk s digitálně tisknutým papírem a následně na to, byla natisknutá speciální barva pomocí filmového tisku. Další částí bylo ověření vybrané vlastnosti ?nového? tisku za pomocí zkoušek stálobarevnosti a výběr optimální textilie. Poslední designová část demonstruje výsledky z experimentu a je zaměřená na navrhování vzoru pro výslední textilní tisk s ohledem na uplatnění v oděvu pro konkrétní skupinu zákazníků.
This thesis is focused on the use of new prints for apparel textile fabric. It is divided into three parts: theoretical, experimental and the design part. The aim was to verify the selected property of colour fastness and print the final version of the printed fabrics. The first part focuses on explaining the concepts related to textile printing and what options a variety of printing technologies offer. Two types of selected textile printing are described: screen printing and digital printing; along with the technology, basic principles, procedures and applied pigments. These of based on these options a combination of two types of prints was designed. In the experimental part the patterning of several typesof test materials was performed using ?new? printing. The first stage was conducted by transfer printing with digital printed paper and then, special colour was added by screen printing. Another part was the verification of the selected property of colour fastness using ?new? printing by testing and the selection of the optimal fabric. The last part of the design process demonstrates the results of the experiment and is focused on designing the pattern for the resulting textile printing do it will be applied on the garment for a specific group of customers.
Description
katedra: KOD; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 91
Subject(s)
textilní tisk, filmový tisk, digitální tisk, přenosový tisk, stálobarevnost, elektronická taneční hudba, vzor, textile printing, screen printing, digital printing, transfer printing, colour fastness, electronic dance music, pattern
Citation
ISSN
ISBN