Fast Fashion?!

Abstract
Diplomová práce vytváří dočasně místně specifickou instalaci. Téma instalace je mířeno záměrně do prostředí obchodního domu, tedy heterotopického místa, které problém rychlé módy reprodukuje a symbolizuje. Diplomová práce k problému přistupuje dvěma odlišnými způsoby, oba jsou konfrontační, ale každý jinak. První, obsahem, který s nadsázkou ilustruje problematiku fast fashion, jak jejich klady, tak i zápory. Jedná se o velkoformátovou instalaci, tvořené z odpadového materiálu, který fast fashion produkuje. Naopak druhý způsob je tvořen guerillovým charakterem s osvětovým potenciálem, jehož dopad bude monitorován. Konkrétně se jedná o samolepky s QR kódy, které budou odkazovat na web, který přehledně sdružuje české značky, které podporují slow fashion.
This thesis describe temporary placed specific installation. Topic of installation in focused in shopping centre panorama for heterotopic place, which is troubled with fast fashion reproduction and its symbolization. This thesis approach this problem with two different solution. Both solution are confrontational but each one is different. First one illustrates a fast fashion problem with exaggeration with focus on its positives and negatives. It is a big format installation made from waste materials from the fashion industry. On the other hand the second approach is made by Guerillo character with lighting pottencional, which impact will be monitored. Specifically it is stickers with QR code, which will be linked to web service with well organized Czech brands which support slow fashion.
Description
Subject(s)
Fast fashion, slow fashion, udržitelná móda, Místně specifická instalace, Angažované umění, New genre public art, guerillová akce, web sdružující české značky, QR kódy, Fast fashion, slow fashion, sustainable fashion, Site-specific installation, Engaged art, New genre public art, guerrilla event, website associating Czech brands, QR codes
Citation
ISSN
ISBN