Systém pro řízení pohybu angulárního robota

Title Alternative:System for motion control of angular robot
Abstract
Obsahem této práce je návrh systému pro řízení pohybu laboratorního modelu angulárního robota, realizace řídicí elektroniky a výroba desky plošných spojů pro uskutečnění navrţeného řešení. V práci je podrobně popsán postup výroby řídicího systému s popisem základních modulů, včetně principů jejich práce v daném systému. Dále je velice podrobně popsané sériové rozhraní pro ovládání robota z jiného přístroje. V závěru práce jsem uvedl hlavní činnosti a moţnosti daného systému a jeho klady pro řízení daného angulárního robota.
Description
59 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
control systems, robots, řídicí systémy, roboty
Citation
ISSN
ISBN