Porovnání zákaznických reklamací MP3 přehrávačů

Title Alternative:Comparison of sales returns of the personal MP3 players
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
V dnešní době se velmi často říká, že elektronika se stává spotřebním zbožím. Pod tímto pojmem si většina z nás běžně představí klasické žárovky, bateriové články a další zboží, na které se často vztahuje pouze zkrácená záruka. Stále častěji jsou však touto relativně nelichotivou nálepkou označovány výrobky mnohem složitější povahy s klasickou dvouletou zárukou. Důvody pro toto uvažování jsou víceméně tři. Prvním je nedůvěra v kvalitu při neustále a rychle klesající ceně výrobků, druhým je častý původ výrobků ze zemí jihovýchodní Asie nebo Číny a třetím je řada ?zaručených? historek o poruchovosti, které zákazník slyšel z různých zdrojů. Cílem této práce je ukázat, že i když zde existují jistá vodítka spojující cenu a kvalitu výrobku, většinou se jedná o komplexní rozdíl mezi značkami a řekněme filozofiemi jednotlivých výrobců a ve spolehlivosti přístrojů se původ projevuje jen minimálně. Původně jsem chtěl svůj výzkum založit na datech o reklamacích televizorů, ale zde se objevovalo jen velice málo reklamovaných kusů, a tak jsem si vybral trh s MP3 přehrávači, kde se vyskytuje více statistických dat.
Nowadays it is often said that electronic becomes customer products. This item means for most of us typical bulbs, battery cells and other products, which have usually only shorter guarantee. This ?unflattering label? more often marks more complicated products with two years guarantee. The reasons for this kind of thinking are more or less three. At first it is mistrust toward the quality of products with quickly falling prices, secondly frequent origin of the products in the countries of southeaster Asia or China and at last many ?real stories? about failure rates, which a customer have heard from various sources. The aim of this research is to show that there are some guide posts connecting the price and the quality of a product. It is usually a complex difference between brand names and maybe philosophies of single producers. When we speak about reliability of apparatuses, the origin shows only small differences. At first I wanted to base my research on dates about sale returns of televisions, but we did not have enough returned pieces of this product and that is why I have chosen the market with personal MP3 players, where the dates are more varied.
Description
katedra: RSS; přílohy: 1 CD; rozsah: 37 s.
Subject(s)
mp3 přehrávače, reklamace, poruchovost, spolehlivost, personal mp3 players, sale returns, failture rate, responsibility
Citation
ISSN
ISBN