Historie železniční tratě na úseku Svor - Cvikov - Jablonné v Podještědí

Title Alternative:Problematika založení a stavby svrosko-jablonské dráhy
Abstract
Práce pojednává o historii lokální železnice mezi Svorem a Jablonným v Podještědí s užším zaměřením na její založení a stavbu. V první řadě popisuje obecné dějiny drah na území Čech, jak z hlediska stavby, tak legislativy, a na území Lužických hor. Dále se zabývá přípravami k budování, samotnou stavbou a uvedením do provozu svorsko-jablonské místní dráhy včetně veškerých okolností, překážek a jejího detailního průběhu, přičemž je toto doplněno dále obecněji popisem provozu dané železnice až po dobu jejího zániku. Nedílnou součástí celé práce je rozbor železničních staveb dle jejich typologie, a především obsáhlý přílohový materiál skládající se hlavně z geografických podkladů, stavební dokumentace, obrazové dokumentace, jak dobové, tak současné, a dalšími materiály.
The bachelor thesis is about history of the local railway line in the area of Svor and Jablonne v Podjestedi. It is focused on foundation and construction of this railway. First part of thesis includes history of the railway in Luzicke hory. The main part of the thesis analyses its process of construction and commissioning. Next section describes general overview of railway's functioning. Special attention is given to the analysis of the railway buildings. Attachments contain variety of maps, pictures, building documentation and photographs.
Description
Subject(s)
železnice, drážní legislativa, regionální dějiny, dějiny architektury, Jablonné v Podještědí, Cvikov, Svor, railway, railway legislation, regional history, history of architecture, Jablonne v Podjestedi, Cvikov, Svor
Citation
ISSN
ISBN