Volnočasové pohybové aktivity u dětí na 1. stupni ZŠ

Title Alternative:Free Time Movement Activities for Young Learners
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce se zabývá volnočasovou pohybovou aktivitou u dětí na prvním stupni základních škol. Cílem práce je průzkum a analýza volnočasových pohybových aktivit u dětí na 1. stupni ZŠ. Zvolenou lokalitou byl Turnov. V teoretické části jsou vymezeny pojmy související s problematikou. V praktické části jsou prezentovány výsledky dotazníkového šetření z průzkumu volby pohybové aktivity. Získaná data uvádějí současný postoj žáků prvního stupně základních škol k volnočasovým pohybovým aktivitám. Dále je zmapována aktuální situace nabídky volnočasových pohybových aktivit v Turnově. Výsledky ukazují preference žáků k volbě pohybových aktivit a možnost jejich realizace. Z analýzy volnočasových pohybových aktivit stanovujeme doporučení pro organizace zabývajícími se volnočasovými aktivitami v Turnově.
Description
79 stran, 9 nečíslovaných stran přílohy :ilustrace (některé barevné) +1 CD-ROM
Subject(s)
leisure, movement activity, sports, volný čas, pohybová aktivita, sport
Citation
ISSN
ISBN