Zkouška WiDaF® Basic a WiDaF® jako měřítko jazykových kompetencí při vstupu do praxe

Title Alternative:Egzamin WiDaF® Basic i WiDaF® jako miernik kompetencji językowych w momencie wchodzenia na rynek pracy
Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická univerzita v Liberci, Česká republika
Abstract
Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci (EF TUL) je od roku 2016 Veřejným testovacím centrem pro mezinárodně uznávané zkoušky z němčiny Wirtschaft auf Deutsch – WiDaF Basic® a WiDaF®. Tyto zkoušky byly Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky zařazeny mezi standardizované zkoušky dokládající jazykovou znalost žáka/studenta podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). Příspěvek přináší informace o výsledcích zkoušek studentů EF TUL z pilotní testovací fáze v roce 2016.
Wydział Ekonomii Uniwersytetu Technicznego w Libercu (WE TUL) jest od 2016 roku Publicznym Centrum Egzaminacyjnym wydającym międzynarodowe certyfikaty z języka niemieckiego Wirtschaft auf Deutsch – WiDaF® Basic i WiDaF®. Egzaminy te zostały przez Ministerstwo Oświaty, Młodzieży i Wychowania Fizycznego Republiki Czeskiej zakwalifikowane do grupy zestandaryzowanych egzaminów potwierdzających znajomość języka danego ucznia/studenta zgodnie ze Wspólnymi Europejskimi Ramami Odniesienia ds. języków (CEFR). W niniejszym artykule przedstawiono informacje dotyczące wyników egzaminów studentów WE TUL z pilotażowego etapu testowego w 2016.
Since 2016, the Faculty of Economics, Technical University of Liberec (EF TUL) has been the Public Testing Center for internationally recognized exams in German, Wirtschaft auf Deutsch – WiDaF® Basic and WiDaF®. These tests have been ranked among the standardized tests demonstrating pupil / student language level according to the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) by the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic. The contribution presents information about the EF TUL students’ test results in the pilot test phase in 2016.
Die Wirtschaftsfakultät der Technischen Universität Liberec (EF TUL) ist seit dem Jahre 2016 öffentliches Testzentrum für die international anerkannten Prüfungen Wirtschaft auf Deutsch – WiDaF® Basic und WiDaF®. Diese Prüfungen werden vom Schulministerium der Tschechischen Republik zu den standardisierten Prüfungen gezählt, welche die Sprachkompetenz des Schülers bzw. der Studierenden nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (SERR) belegen. Dieser Beitrag liefert Informationen über die Ergebnisse der Prüfungen der Studierenden der Wirtschaftsfakultät aus der Pilottestphase im Jahre 2016.
Description
Subject(s)
pilot research, classification, evaluation, university students
Citation
ISSN
1803-9782
ISBN