2016/3 - Social Sciences

Permanent URI for this collection

ACC Journal, ročník XXII 2016/3

Recenzovali:
prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc - Univerzita Karlova v Praze, Czech Republic
Mgr. Ludmila Koláčková, Ph.D. - Univerzit obrany v Brně, Czech Republic

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 8
 • Item
  Proces transformace a problematika „domovštění“ v pomáhajících profesích
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2016) Kalábová, Helena; Korych, Martin
  Příspěvek otevírá širší kontext problematiky nároku transformace v pomáhajících profesích, vysvětluje fenomén domova a jeho důležitost v životě člověka v souvislosti se separačními nároky v životních referentech s upozorněním na možná úskalí a přesahu habituální pasti a implementaci co možná nejbohatšího a originálního života.
 • Item
  Studienbegleitender Deutschunterricht (Methodisch-didaktisches Seminar in der Fortbildung des Goethe-Instituts)
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2016) Odstrčilová, Milada
  Příspěvek informuje o čtrnáctidenním semináři „Vysokoškolské studium doprovázející výuka němčiny“ v Mnichově z každoročně inovovaného programu dalšího vzdělávání Goethe-Institutu pro vyučující němčiny v Německu a demonstruje jednu z aktivizujících výukových metod na konkrétním příkladu tezí k odborné jazykové přípravě na VŠ a univerzitách, vypracovaných účastníky kurzu v kombinované skupinové práci a práci v plénu.
 • Item
  The Importance of Landmarks for the Perception of the Region’s Attractiveness
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2016) Drápela, Emil; Brožková, Tereza
  Na území Libereckého kraje existuje řada míst, která jsou velmi atraktivní pro různé formy turismu. V dotazníkovém šetření jsme se ptali turistů, kteří v této oblasti trávili svou dovolenou, co se jim líbilo nejvíce a co nejméně, jak hodnotí vybavenost a služby v regionu, a co by doporučili svým přátelům. Během vyhodnocování šetření jsme si uvědomili, že jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících celkovou percepci turistické oblasti je proces vzniku vnímaného prostoru skrze jeho části, významné body (landmarks). Tento článek se proto snaží odpovědět na otázku, jakým způsobem vzniká na základě prázdninových zážitků vnímaný prostor, a to pomocí dvou geografických teorií: konceptu místa a metody mentálního mapování. Porozumění tomuto procesu může v budoucnu přinést efektivnější formy propagace turistických oblastí.
 • Item
  Fundamental evaluative adjective patterns in british broadsheet and tabloid newspaper discourse
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2016) Peldová, Petra
  Novinový diskurz byl již mnohokrát analyzován. Ať už se jednalo o přístup kritický, stylistický, kognitivní, diachronický, sociolingvistický či přístup korpusní lingvistiky, tyto přístupy se nezaměřovaly na analýzu evaluace v textu. Proto se tento článek pokusí popsat a porovnat dva lexikogramatické vzorce, které byly poprvé identifikovány a popsány Hunstonovou a Sinclairem a upravený Bednarkovou. Na korpusu britských online bulvárních a seriózních novinových článků se ukázalo, že lexikogramatické vzorce ‘it v-link ADJ finite/non-finite clause’ a ‘v-link ADJ prep’ jsou nejčastěji používány k vyjádření evaluace. Tento článek porovnává nejen četnost výskytu těchto vzorců v daném korpusu, ale zaměřuje se také na rozdíly užití, které tyto vzorce vykazují v jednotlivých pod korpusech.
 • Item
  Language Education in Business Studies
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2016) Romová, Hana
  Cílem tohoto příspěvku je sdílení zkušeností vysokoškolských učitelů vyučujících odborný jazyk pro ekonomy a pro odborníky v cestovním ruchu v rámci bakalářského studia s ohledem na specifické výukové metody a hodnocení jazykových kompetencí studentů vzhledem k požadavkům SERR pro jazyky. Jedním z témat je vývoj nových učebních materiálů pomocí informačních technologií. Znalost jazyka je jedna z klíčových kompetencí absolventa vysoké školy. Předmět studia budoucích odborníků v cestovním ruchu musí obsahovat témata o rozvoji cestovního ruchu, budoucí trendy, geografii cestovního ruchu, udržitelný cestovní ruch, statistické zprávy, propagaci a marketing a interkulturní komunikaci. Se vstupem do Evropské Unie musíme splňovat standard umožňující srovnání v mezinárodním měřítku v cestovním ruchu a používat stejnou odbornou terminologii.