Pilotní projekt elektronické kontrolní karty vozu v hale M13 v Mladé Boleslavi

Title Alternative:The pilot project of electronic Control Card Vehicle in hall M13 in Mladá Boleslav
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This bachelor thesis deals with recording and processing defects created during the production of cars in the company ŠKODA AUTO a.s. In this thesis there are firstly explained basic terms related to the topic of the thesis. Thereafter there is a characteristic of the information system SQS used to record defects in ŠKODA AUTO a.s. Further in this thesis is described the present method of evidence of the defects in the form of printed cards and the newly prepared project of electronic control card of vehicle. The goal of the project is shortening the reaction time related to content editing and overall innovation of the original method of recording entries of the produced cars. In the conclusion of this bachelor thesis there are analysed both the present method of recording the defects and the newly introduced method of recording by mobile technologies, followed by evaluation of both methods.
Tato bakalářská práce se zabývá evidencí a zpracováním závad při výrobě vozů ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. Nejprve stručně popisuje základní pojmy související s tématem práce, následuje charakteristika informačního systému SQS sloužícího k evidenci závad ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. V další části práce je popsán současný způsob evidence závad pomocí tištěných karet a nově připravovaný projekt elektronické kontrolní karty vozu. Cílem tohoto nového projektu je zkrácení reakční doby při úpravách obsahu a celková inovace starší metody evidence dat o vyráběných vozech. V závěru bakalářské práce je analyzován, jak současný způsob evidence závad, tak i nově zaváděný způsob evidence pomocí mobilních technologií, a finálně jsou zhodnoceny obě metody.
Description
katedra: KIN; přílohy: 1 CD ROM, 1 kopie kontrolní karty vozu (2 listy); rozsah: 53 s. (63 546 znaků)
Subject(s)
škoda auto a.s, control card of vehicle, evidence of defects, quality, data, information system, škoda auto a.s, kontrolní karta vozu, evidence závad, kvalita, data, informační systém
Citation
ISSN
ISBN