Pilotní projekt elektronické kontrolní karty vozu v hale M13 v Mladé Boleslavi

Title Alternative:The pilot project of electronic Control Card Vehicle in hall M13 in Mladá Boleslav
dc.contributor.advisorWeinlich, Petr
dc.contributor.authorŠimon, Jaroslav
dc.date2013
dc.date.accessioned2015-07-08
dc.date.available2015-07-08
dc.date.committed2013-01-07
dc.date.defense2013-01-23
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2012-10-31
dc.degree.levelbc
dc.descriptionkatedra: KIN; přílohy: 1 CD ROM, 1 kopie kontrolní karty vozu (2 listy); rozsah: 53 s. (63 546 znaků)cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with recording and processing defects created during the production of cars in the company ŠKODA AUTO a.s. In this thesis there are firstly explained basic terms related to the topic of the thesis. Thereafter there is a characteristic of the information system SQS used to record defects in ŠKODA AUTO a.s. Further in this thesis is described the present method of evidence of the defects in the form of printed cards and the newly prepared project of electronic control card of vehicle. The goal of the project is shortening the reaction time related to content editing and overall innovation of the original method of recording entries of the produced cars. In the conclusion of this bachelor thesis there are analysed both the present method of recording the defects and the newly introduced method of recording by mobile technologies, followed by evaluation of both methods.en
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá evidencí a zpracováním závad při výrobě vozů ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. Nejprve stručně popisuje základní pojmy související s tématem práce, následuje charakteristika informačního systému SQS sloužícího k evidenci závad ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. V další části práce je popsán současný způsob evidence závad pomocí tištěných karet a nově připravovaný projekt elektronické kontrolní karty vozu. Cílem tohoto nového projektu je zkrácení reakční doby při úpravách obsahu a celková inovace starší metody evidence dat o vyráběných vozech. V závěru bakalářské práce je analyzován, jak současný způsob evidence závad, tak i nově zaváděný způsob evidence pomocí mobilních technologií, a finálně jsou zhodnoceny obě metody.cs
dc.formattext
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/13020
dc.language.isocs
dc.publisherTechnická Univerzita v Libercics
dc.subjectškoda auto a.sen
dc.subjectcontrol card of vehicleen
dc.subjectevidence of defectsen
dc.subjectqualityen
dc.subjectdataen
dc.subjectinformation systemen
dc.subjectškoda auto a.scs
dc.subjectkontrolní karta vozucs
dc.subjectevidence závadcs
dc.subjectkvalitacs
dc.subjectdatacs
dc.subjectinformační systémcs
dc.subject.verbisquality controlen
dc.titlePilotní projekt elektronické kontrolní karty vozu v hale M13 v Mladé Boleslavics
dc.title.alternativeThe pilot project of electronic Control Card Vehicle in hall M13 in Mladá Boleslaven
dc.typeThesis
local.departmentKINcs
local.facultyEkonomická fakultacs
local.identifier.stag26161
local.identifier.verbis469215
local.note.administratorsoprava_A
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:16:12cs
local.verbis.studijniprogramKIN Systémové inženýrství a informatika/Manažerská informatikacs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
bc_26161.pdf
Size:
2.61 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
kvalifikační práce
Loading...
Thumbnail Image
Name:
opo_26161.pdf
Size:
1.61 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
posudek oponenta
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ved_26161.pdf
Size:
1.88 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
posudek vedoucího
Loading...
Thumbnail Image
Name:
obh_26161.pdf
Size:
1.3 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
výsledek obhajoby