Návrh stavové regulace s ohledem na robustnost regulačního obvodu

Title Alternative:Project of state control with regard to robustness of control system
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-12-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato práce je zaměřena zejména na praktický návrh robustního regulačního obvodu ve stavovém prostoru. V první části práce je popsána základní problematika stavového popisu. Pro sestavení regulačního obvodu je provedena analýza důležitých parametrů návrhu obvodu z hlediska jeho dynamiky. Tyto parametry jsou zohledněny při návrhu jednotlivých komponent, zejména při návrh regulátoru. V závěru práce je diskutována problematika syntézy regulačního obvodu zejména s ohledem na jeho robustnost. Výsledky jsou ilustrovány na příkladu konkrétního modelu reálné laboratorní úlohy. V laboratorních podmínkách byly implementovány a ověřovány výsledky několika způsobů syntézy regulačního obvodu.
This diploma thesis is focused on the practical design of the robust control system in state space. There are described the basic questions of the state space in the first part of my diploma thesis. The analysis of parameters is important for the proposal of the system and the parameters are executed with emphasis on the dynamics. The parameters are taken into account during the proposal of the individual components, especially through the proposal of the regulator. The end of thesis discussed about synthesis of control system with the emphasis on its robustness. The results are illustrated in concrete real laboratory model example. The results are implemented and verify in laboratory conditions in a few ways of synthesis control system.
Description
katedra: MTI; přílohy: CD; rozsah: 55s. , 8s příloh
Subject(s)
state space, stability, robust kontrol, closed control system, stavový popis, stabilita, robustní řízení, uzavřený regulační obvod
Citation
ISSN
ISBN