Charakterizace aktivovaného kalu pomocí metod obrazové analýzy

Title Alternative:Characterization of Activated Sludge by Image Analysis Methods