Sběr a zpracování dat v prostředí internetu věcí

Abstract
Tato práce se zabývá sběrem a zpracováním dat v prostředí inter-netu věcí. Konkrétněji se věnuje komunikačním protokolům, for-mátům pro větší objemy dat a používaným technologiím. Tyto po-znatky ukazuje na realizovaných funkčních řešeních, která jsou po-užitelná pro vizualizaci takových dat.
This thesis deals with data collection and processing in the Internetof Things environment. More specifically, its focus is on communi-cation protocols, formats for rather large volumes of data and tech-nologies applied. These findings are demonstrated in implementedfunctional solutions utilisable for such data visualisation.
Description
Subject(s)
IoT, internet věcí, sběr dat, zpracování dat, vizualizace dat, IoT, Internet of Things, data collection, data processing, data visualisation
Citation
ISSN
ISBN