Srovnání českého a maďarského pojistného trhu

Title Alternative:Comparison of the Czech and Hungarian Insurance Market
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývá českým a maďarským pojistným trhem a jeho srov-náním. Cílem bakalářské práce je analyzovat tyto pojistné trhy a zjistit jejich rozdíly a spo-lečné rysy. Čtenáře provádí práce čtyřmi kapitolami. Práce začíná se strukturou pojistného trhu z pohledu pojistitelů, pokračuje srovnáním ukazatelů pojištěnosti a dále strukturou pojistného trhu z pohledu pojistných produktů a je zakončena analýzou faktorů ovlivňují-cích oba pojistné trhy.
This Bachelor Thesis deals with the Czech and Hungarian insurance market and its comparison. The aim of the bachelor thesis is to analyze these insurance markets and discover their differences and their same features. It leads readers through four chapters - beginning with a structure of an insurance market from a view of the insurance companies, continuing comparison of the indicators of the insurance penetration, a structure of an in-surance market from view of the insurance products and concluding with the analysis of the factors influencing the both insurance markets.
Description
katedra: KPO; přílohy: CD ROM; rozsah: 63 s., 4 s. příloh.
Subject(s)
daňové úlevy, dozor v pojišťovnictví, harmonizace, jednotný trh, komerční pojišťovna, koncentrace pojistného trhu, konkurence zahraničních pojistitelů, neživotní pojištění, plánovaná ekonomika, podíl neživotního pojištění, podíl životního pojištění, pojistitel, pojistné na osobu, pojistné plnění, pojistný trh, pojištěnost, pojišťovnictví, předepsané pojistné, státní pojišťovny, škodovost, tržní ekonomika, tax relief, insurance supervision, harmonization, single market, commercial insurance company, concentration of insurance market, competition from foreign insurers, non-life insurance, planned economy, share of non-life insurance, share of life insurance, insurer, per capita premium, insurance benefit/indemnity, insurance market, insurance penetration, insurance sector, premium income, state insurer, loss ratio, market economy, life insurance
Citation
ISSN
ISBN