Srovnání českého a maďarského pojistného trhu

Title Alternative:Comparison of the Czech and Hungarian Insurance Market
dc.contributor.advisorDucháčková, Eva
dc.contributor.authorHolas, Josef
dc.date2006
dc.date.accessioned2015-04-12
dc.date.available2015-04-12
dc.date.committed2006-05-15
dc.date.defense2006-06-13
dc.date.issued2006
dc.date.submitted2005-10-31
dc.degree.levelbc
dc.descriptionkatedra: KPO; přílohy: CD ROM; rozsah: 63 s., 4 s. příloh.cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá českým a maďarským pojistným trhem a jeho srov-náním. Cílem bakalářské práce je analyzovat tyto pojistné trhy a zjistit jejich rozdíly a spo-lečné rysy. Čtenáře provádí práce čtyřmi kapitolami. Práce začíná se strukturou pojistného trhu z pohledu pojistitelů, pokračuje srovnáním ukazatelů pojištěnosti a dále strukturou pojistného trhu z pohledu pojistných produktů a je zakončena analýzou faktorů ovlivňují-cích oba pojistné trhy.cs
dc.description.abstractThis Bachelor Thesis deals with the Czech and Hungarian insurance market and its comparison. The aim of the bachelor thesis is to analyze these insurance markets and discover their differences and their same features. It leads readers through four chapters - beginning with a structure of an insurance market from a view of the insurance companies, continuing comparison of the indicators of the insurance penetration, a structure of an in-surance market from view of the insurance products and concluding with the analysis of the factors influencing the both insurance markets.en
dc.formattext
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/7409
dc.language.isocs
dc.publisherTechnická Univerzita v Libercics
dc.subjectdaňové úlevycs
dc.subjectdozor v pojišťovnictvícs
dc.subjectharmonizacecs
dc.subjectjednotný trhcs
dc.subjectkomerční pojišťovnacs
dc.subjectkoncentrace pojistného trhucs
dc.subjectkonkurence zahraničních pojistitelůcs
dc.subjectneživotní pojištěnícs
dc.subjectplánovaná ekonomikacs
dc.subjectpodíl neživotního pojištěnícs
dc.subjectpodíl životního pojištěnícs
dc.subjectpojistitelcs
dc.subjectpojistné na osobucs
dc.subjectpojistné plněnícs
dc.subjectpojistný trhcs
dc.subjectpojištěnostcs
dc.subjectpojišťovnictvícs
dc.subjectpředepsané pojistnécs
dc.subjectstátní pojišťovnycs
dc.subjectškodovostcs
dc.subjecttržní ekonomikacs
dc.subjecttax reliefen
dc.subjectinsurance supervisionen
dc.subjectharmonizationen
dc.subjectsingle marketen
dc.subjectcommercial insurance companyen
dc.subjectconcentration of insurance marketen
dc.subjectcompetition from foreign insurersen
dc.subjectnon-life insuranceen
dc.subjectplanned economyen
dc.subjectshare of non-life insuranceen
dc.subjectshare of life insuranceen
dc.subjectinsureren
dc.subjectper capita premiumen
dc.subjectinsurance benefit/indemnityen
dc.subjectinsurance marketen
dc.subjectinsurance penetrationen
dc.subjectinsurance sectoren
dc.subjectpremium incomeen
dc.subjectstate insureren
dc.subjectloss ratioen
dc.subjectmarket economyen
dc.subjectlife insuranceen
dc.subject.verbisstate insureren
dc.titleSrovnání českého a maďarského pojistného trhucs
dc.title.alternativeComparison of the Czech and Hungarian Insurance Marketen
dc.typeThesis
local.departmentKPOcs
local.facultyEkonomická fakultacs
local.identifier.stag11950
local.identifier.verbis281158
local.note.administratorsoprava_A
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:08:03cs
local.verbis.studijniprogramKPO PJcs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
bc_11950.pdf
Size:
328.52 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
kvalifikační práce