Poznej svůj Liberec projektové a terénní vyučování

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Cílem bakalářské práce je vytvořit projekt zaměřený na výuku v terénu, který by podpořil rozvoj vzdělávání a myšlení na základních školách, a to nejen v předmětu zeměpis, ale také v jeho propojení s ostatními předměty a v rozvoji klíčových kompetencí. Projekt je zaměřen na město Liberec a jeho okolí, jako je např. obec Bedřichov. Ke každé vybrané lokalitě projektu bude vytvořena brožura obsahující pracovní list pro žáky a metodický list s klíčem pro učitele. Teoretická část se bude zabývat vymezením předmětu zeměpis v rámci RVP, pojmy a formami terénní výuky a dotazníkovým šetřením řešení této problematiky na libereckých základních školách.
The aim of this bachelor thesis is to create a project focusing on fieldwork, which would support to develop education and critical thinking at basic schools, not only in the subject of Geography, but also in cross-curricular links and key competencies. The project focuses on the city of Liberec and its close surroundings, such as the municipality of Bedřichov. Each location will be provided by a set of worksheets for students and a methodological set of worksheets with key for teachers. The theoretical part will deal with a definition of the concept of Geography in the Framework Educational Programme, the concept and forms of fieldwork and at last it will deal with a survey of handling the fieldwork at Liberec primary schools.
Description
Subject(s)
Projekt, Rámcový vzdělávací program, terénní výuka, lokalita, project, Framework Educational Programme, fieldwork, locality
Citation
ISSN
ISBN