Poznej svůj Liberec projektové a terénní vyučování

dc.contributor
dc.contributor.advisorBoháč Artur, RNDr. Ph.D. : 64364
dc.contributor.authorJelínková, Zuzana
dc.contributor.otherKolář Milan, doc. Ing. CSc. Skolitel : 54736
dc.contributor.otherVrbík Daniel, Mgr. Ph.D. Konzultant : 63768
dc.contributor.otherTouš Jan, RNDr. Ph.D. Konzultant2 : 66359
dc.date.accessioned2018-11-19T14:33:55Z
dc.date.available2018-11-19T14:33:55Z
dc.date.committed2018-4-30
dc.date.defense2018-6-13
dc.date.submitted2017-5-25
dc.date.updated2018-7-3
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je vytvořit projekt zaměřený na výuku v terénu, který by podpořil rozvoj vzdělávání a myšlení na základních školách, a to nejen v předmětu zeměpis, ale také v jeho propojení s ostatními předměty a v rozvoji klíčových kompetencí. Projekt je zaměřen na město Liberec a jeho okolí, jako je např. obec Bedřichov. Ke každé vybrané lokalitě projektu bude vytvořena brožura obsahující pracovní list pro žáky a metodický list s klíčem pro učitele. Teoretická část se bude zabývat vymezením předmětu zeměpis v rámci RVP, pojmy a formami terénní výuky a dotazníkovým šetřením řešení této problematiky na libereckých základních školách.cs
dc.description.abstractThe aim of this bachelor thesis is to create a project focusing on fieldwork, which would support to develop education and critical thinking at basic schools, not only in the subject of Geography, but also in cross-curricular links and key competencies. The project focuses on the city of Liberec and its close surroundings, such as the municipality of Bedřichov. Each location will be provided by a set of worksheets for students and a methodological set of worksheets with key for teachers. The theoretical part will deal with a definition of the concept of Geography in the Framework Educational Programme, the concept and forms of fieldwork and at last it will deal with a survey of handling the fieldwork at Liberec primary schools.en
dc.description.mark
dc.format60 s. (88 315 znaků)
dc.format.extentIlustrace, Mapy , Mapy 1 mapa 2 příručky
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/32404
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonČEKAL, J., PAVLIŠ, P. (2000): Výuka místního regionu na základních školách okresu Tábor. In: Sborník referátů z 5. mezinárodní konference Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství. JČU v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, katedra ekonomiky a techniky cestovního ruchu v Táboře, s. 298299.
dc.relation.isbasedonČERVINKA, P. (2007). Krajina a region ve školní výuce. Geografické rozhledy. roč. 17, č. 1, s. 1516.
dc.relation.isbasedonHÁJEK, J. (1999). Vybrané kapitoly z didaktiky geografie. Plzeň : ZČU.
dc.relation.isbasedonHERINK, J.; TLACH, S. (2006). Základy zeměpisných znalostí. Praha : Nakladatelství ČGS.
dc.relation.isbasedonHOFMANN, E. (2003). Integrované terénní vyučování. Paido : Brno.
dc.relation.isbasedonKol. (2007a). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha : VÚP, Praha.
dc.relation.isbasedonKol. (2007b). Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. VÚP : Praha.
dc.relation.isbasedonKÜHNLOVÁ, H. (1997). Zeměpis místního regionu příroda, kultura a životní prostředí. Geografické rozhledy. roč. 7, č. 4, s. 116119.
dc.relation.isbasedonKÜHNLOVÁ, H. (1998). Tady jsem doma aneb Poznej dobře svoje bydliště. Metodická příručka. Praha: MOBY DICK.
dc.relation.isbasedonKÜHNLOVÁ, H. (1999). Kapitoly z didaktiky geografie. Praha : Karolinum, UK.
dc.relation.isbasedonKÜHNLOVÁ, H. (2007). Život v našem regionu. Příručka učitele pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň : Nakladatelství Fraus.
dc.relation.isbasedonMARADA, M. (2006). Jak na výuku zeměpisu v terénu? Geografické rozhledy. roč. 15, č. 3, s. 25.
dc.relation.isbasedon
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectProjektcs
dc.subjectRámcový vzdělávací programcs
dc.subjectterénní výukacs
dc.subjectlokalitacs
dc.subjectprojecten
dc.subjectFramework Educational Programmeen
dc.subjectfieldworken
dc.subjectlocalityen
dc.titlePoznej svůj Liberec projektové a terénní vyučovánícs
dc.titleExplore Your Liberec - Project and Terrain Teaching of Geographyen
dc.title.alternativecs
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineGE-AJ
local.degree.programmeGeografie
local.degree.programmeabbreviationB1301
local.department.abbreviationKGE
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.authorP15000185
local.identifier.stag35785
local.note.administratorsautomat
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_Jelinkova.zip
Size:
13.24 MB
Format:
Unknown data format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
jelinkova_bohac.pdf
Size:
800.88 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_jelinkova.pdf
Size:
323.38 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP