Cena rektora za vynikající bakalářskou práci

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 2 of 2
 • Item
  Nácvik lidové písně v mateřské škole formou tvořivých aktivit
  Opletalová, Anna; Konvalinková Jana, MgA. Ph.D. : 56569
  Bakalářská práce se zabývá lidovou písní a jejím nácvikem v mateřské škole formou tvořivých aktivit. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na specifické rysy předškolního vzdělávání, vývojové zvláštnosti dítěte předškolního věku, jeho vztahu k hudbě a k hudebně pohybovým činnostem. Dále se věnuje obecné charakteristice, historii a významu lidové písně, jejímu přínosu a možnostmi využití v mateřské škole.Obsahem praktické části jsou vytvořené metodické listy pro nácvik lidové písně v mateřské škole formou tvořivých aktivit, jejichž realizace je následně i zhodnocena.
 • Item
  Poznej svůj Liberec projektové a terénní vyučování
  Jelínková, Zuzana; Boháč Artur, RNDr. Ph.D. : 64364; Kolář Milan, doc. Ing. CSc. Skolitel : 54736; Vrbík Daniel, Mgr. Ph.D. Konzultant : 63768; Touš Jan, RNDr. Ph.D. Konzultant2 : 66359
  Cílem bakalářské práce je vytvořit projekt zaměřený na výuku v terénu, který by podpořil rozvoj vzdělávání a myšlení na základních školách, a to nejen v předmětu zeměpis, ale také v jeho propojení s ostatními předměty a v rozvoji klíčových kompetencí. Projekt je zaměřen na město Liberec a jeho okolí, jako je např. obec Bedřichov. Ke každé vybrané lokalitě projektu bude vytvořena brožura obsahující pracovní list pro žáky a metodický list s klíčem pro učitele. Teoretická část se bude zabývat vymezením předmětu zeměpis v rámci RVP, pojmy a formami terénní výuky a dotazníkovým šetřením řešení této problematiky na libereckých základních školách.