Logoterapie a existencionalismus ve výchově

Abstract
Diplomová práce reflektuje poznatky logoterapie a existencionalismu a zaměřuje se najejich možné využití ve výchově a vzdělávání v kontextu základní školy v předmětechVýchova k občanství a Výchova ke zdraví.
This thesis reflects upon the practical knowledge of logoteraphy and existenicionalismin order to use them in in the field of primary education as the major subjects in thecitizenship and health education.
Description
Subject(s)
logoterapie, existencionalismus, existencionální analýza, výchova, vzdělávání, smysl, odpovědnost, hodnoty, dereflexe, sebetranscendence, duchovní dimenze, logotherapy, existentialism, existential analysis, education, school, meaning, responsibility, dereflection, self-transcendence, spiritual dimension
Citation
ISSN
ISBN