Finanční analýza podniku Jarico, s.r.o.

Abstract
Hlavním tématem bakalářské práce je zpracování finanční analýzy a zhodnocení finanční situace podniku Jarico, s. r. o.. Jako podklad jsou použity konečné rozvahy a výkazy zisku a ztráty za období 2010 - 2012. Práce se skládá ze tří částí. První část se zabývá definicí finanční analýzy, jejími uživateli a popsáním metod finanční analýzy včetně jednotlivých ukazatelů. Základní informace o firmě a výpočet jednotlivých ukazatelů lze nalézt v části následující. Poslední část práce vyhodnocuje pomocí finanční analýzy ekonomickou situaci podniku. Závěr práce shrnuje dosavadní poznatky a obsahuje navrhovaná možná opatření a řešení.
The main aim of the bachelor thesis is financial analysis processing and to evaluate a financial situation of the compady Jarico, s. r. o.. As base are using final balance sheets and profit and loss statement period in 2010 2012. The thesis consists of three parts. In the first part there is financial analysis definition, it's users and describing financial analysis methods included particular indicators. Basic information about the company and calculation of indicators are in the next part. The last part of thesis evaluate the economic situation in company using financial analysis. The end of thesis push off existing knowledges and there is a propasal possible measure and solution.
Description
Subject(s)
aktiva, aktivita, finanční analýza, horizontální analýza, likvidita, pasiva, rentabilita, rozvaha, ukazatele, vertikální analýza, výkaz zisku a ztráty, zadluženost, zdroje, assets, activity, financial analysis, horizontal analysis, liquidity, liabilities, profitability, balance sheet, indicator, vertical analysis, profit and loss statement, indebtedness, sources
Citation
ISSN
ISBN