Finanční analýza podniku Jarico, s.r.o.

dc.contributor
dc.contributor.advisorStrýčková Lenka, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorKyznarová, Veronika
dc.contributor.otherSkolitel : 57210 Laboutková Šárka, doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.otherKonzultant : 61059 Vavruška Jan, Ing. Ph.D.
dc.contributor.otherKonzultant2 : 64524 Hermanová Jitka, Ing.
dc.date2016
dc.date.accessioned2018-05-03
dc.date.available2018-05-03
dc.date.committed2015-05-07
dc.date.defense2016-02-02
dc.date.submitted2014-10-31
dc.date.updated24.4.2018 14:46
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractHlavním tématem bakalářské práce je zpracování finanční analýzy a zhodnocení finanční situace podniku Jarico, s. r. o.. Jako podklad jsou použity konečné rozvahy a výkazy zisku a ztráty za období 2010 - 2012. Práce se skládá ze tří částí. První část se zabývá definicí finanční analýzy, jejími uživateli a popsáním metod finanční analýzy včetně jednotlivých ukazatelů. Základní informace o firmě a výpočet jednotlivých ukazatelů lze nalézt v části následující. Poslední část práce vyhodnocuje pomocí finanční analýzy ekonomickou situaci podniku. Závěr práce shrnuje dosavadní poznatky a obsahuje navrhovaná možná opatření a řešení.cs
dc.description.abstractThe main aim of the bachelor thesis is financial analysis processing and to evaluate a financial situation of the compady Jarico, s. r. o.. As base are using final balance sheets and profit and loss statement period in 2010 2012. The thesis consists of three parts. In the first part there is financial analysis definition, it's users and describing financial analysis methods included particular indicators. Basic information about the company and calculation of indicators are in the next part. The last part of thesis evaluate the economic situation in company using financial analysis. The end of thesis push off existing knowledges and there is a propasal possible measure and solution.en
dc.description.mark
dc.format74 s. (61 987 znaků).
dc.format.extentIlustrace, Tabulky 1 ROM
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/25167
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonBRUSHKO, Iuliia. Financial signaling and earnings forecasts. Prague: CERGE-EI, 2013. ISBN 978-80-7343-302-4.
dc.relation.isbasedonKISLINGEROVÁ, Eva a Jiří HNILICE. Finanční analýza: krok za krokem. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008. ISBN 978-80-7179-713-5.
dc.relation.isbasedonMRKVIČKA, Josef a Pavel KOLÁŘ. Finanční analýza. 2. vyd. Praha: ASPI, 2006. ISBN 80-7357-219-2.
dc.relation.isbasedonRŮŽIČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 4. vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3916-8.
dc.relation.isbasedonElektronická databáze článků ProQuest (knihovna.tul.cz).
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectaktivacs
dc.subjectaktivitacs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjecthorizontální analýzacs
dc.subjectlikviditacs
dc.subjectpasivacs
dc.subjectrentabilitacs
dc.subjectrozvahacs
dc.subjectukazatelecs
dc.subjectvertikální analýzacs
dc.subjectvýkaz zisku a ztrátycs
dc.subjectzadluženostcs
dc.subjectzdrojecs
dc.subjectassetsen
dc.subjectactivityen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjecthorizontal analysisen
dc.subjectliquidityen
dc.subjectliabilitiesen
dc.subjectprofitabilityen
dc.subjectbalance sheeten
dc.subjectindicatoren
dc.subjectvertical analysisen
dc.subjectprofit and loss statementen
dc.subjectindebtednessen
dc.subjectsourcesen
dc.subject.verbisfinanční analýzacs
dc.titleFinanční analýza podniku Jarico, s.r.o.cs
dc.titleFinancial analysis of company Jarico, s.r.o.en
dc.title.alternativecs
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.disciplinePE
local.degree.programmeEkonomika a management
local.degree.programmeabbreviationB6208
local.department.abbreviationKFÚ
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.stag31265
local.identifier.verbis489650
local.note.administratorsautomat
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:02:15cs
local.verbis.studijniprogramKFÚ Ekonomika a management/Podniková ekonomikacs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 6
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP.pdf
Size:
2.39 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Kyznarova_Veronika.pdf
Size:
47.55 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
protokol.pdf
Size:
14.71 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BakalarskapraceEvaPeskova.pdf
Size:
1.01 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Peskova.pdf
Size:
1.04 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP