Job shop scheduling problem with multi-shift work system

Title Alternative:Szeregowanie zadań w systemach pracy wielozmianowej
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická univerzita v Liberci, Česká republika
Abstract
Rozvrhovací problém je známým NP- těžkým optimalizačním problémem. V dnešní době je známo mnoho optimalizačních technik pro řešení teoretických problémů. Pro optimalizaci reálných problémů je však třeba zavést další omezení, jež nejsou v teoretických problémech uvažována. Tento článek prezentuje řešení rozvrhování v prostředí, kde jsou uplatňovány různé směnnostní systémy najednou. Článek nejdříve prezentuje modifikaci konstruktivního algoritmu (CA) Giffler a Thompson (GT) pro tento případ. Dále je tento algoritmus testován na modifikovaném teoretickém problému spolu s heuristickou optimalizací jako je lokální prohledávání (LS) a genetický algoritmus (GA). Článek také poukazuje na problém časové náročnosti optimalizace.
Szeregowanie zadań jest znanym trudnym problemem klasy NP (non-polynomial) w zakresie optymalizacji. Obecnie istnieje wiele technik wykorzystywanych do optymalizacji stosowanej w rozwiązywaniu problemów teoretycznych. Jednak w celu optymalizacji problemów rzeczywistych istnieje konieczność wprowadzenia dodatkowych ograniczeń, które w przypadku problemów teoretycznych nie są brane pod uwagę. W artykule poruszono problem szeregowania zadań w środowisku pracy wielozmianowej. W pierwszej kolejności zaprezentowano modyfikację algorytmu konstruktywnego (CA) Giffler and Thompson (GT). Następnie algorytm ten testowano na zmodyfikowanym problemie teoretycznym wraz z optymalizacją heurystyczną, jaką jest lokalne przeszukiwanie (LS) oraz algorytm genetyczny (GA). Artykuł porusza również problem czasochłonności procesu optymalizacji.
The job shop scheduling problem is a well known NP-hard optimization problem. There are a lot of optimization techniques to optimize theoretical problems. It is necessary to use additional constraints to optimize real world cases. This paper presents job shop scheduling in the multi-shift work system environment. Firstly, there is presented a modification of Giffler and Thompson (GT) Constructive Algorithm (CA). Then the above mentioned modification is tested on a well known theoretical problem by CA, Local Search (LS) and Genetic Algorithm (GA). The contribution also focuses on the time span of these methods.
Das Reihenfolgeproblem in der Ablaufplanung ist bekanntes NP (nonpolynomialy) schwer Optimierungsproblem. Heutzutage benutzt man zur Lösung von theoretischen Problemen viele Optimierungsmethoden. In der Betriebspraxis ist es aber nötig, weitere Begrenzungen einzuführen, die meist in theoretischen Modellen nicht oder nur wenig berücksichtigt werden. Dieser Beitrag präsentiert eine Lösung für einen Mehrschichtbetrieb. Zuerst wird hier eine Modifikation des Konstruktionsalgorithmus (CA) Giffler und Thompson beschrieben. Weiterhin werden die Ergebnisse der Testung dieses Algorithmus auf modifiziertem theoretischem Beispiel diskutiert. Die Aufmerksamkeit gilt dabei auch den Zeitansprüchen der Optimierung.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
1803-9782
ISBN
Collections