2009/1

DSpace Repository

2009/1

 

ACC Journal, ročník XV 2009/1

Recenzovali:
Prof. RNDr. Jaromír Antoch - Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze
Ing. Milan Hortel, DrSc - Ústav termomechaniky, Akademie věd ČR

Recent Submissions

 • Hielscher,Michael; Wagenknecht, Christian (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2009)
  Vyučování formálním jazykům a abstraktním automatům tak, aby to motivovalo studenty k aktivnímu učení, je opravdovou výzvou. Tento příspěvek představuje didaktický směr, který smysluplně spojuje vhodná témata ...
 • Koblasa, František; Manlig, František (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2009)
  Rozvrhovací problém je známým NP- těžkým optimalizačním problémem. V dnešní době je známo mnoho optimalizačních technik pro řešení teoretických problémů. Pro optimalizaci reálných problémů je však třeba zavést další omezení, ...
 • Stange, Patricia (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2009)
  X-následujícím příspěvku je popsána optimalizace řízení provozu jako opatření k efektivnímu provedení energetického managementu komplexních zařízení pro zásobování teplem. Nejdříve jsou vysvětleny podmínky pro optimalizaci ...
 • Nová, Iva; Nováková, Iva; Machuta, Jiří (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2009)
  Příspěvek se zabývá výrobou litiny s kuličkovým grafitem s vyšším obsahem křemíku. Byl hledán konstrukční materiál, který by vykazoval homogenitu mechanických vlastností v různých stěnách odlitku. To splňuje feritická ...
 • Pešík, Lubomír; Vančura, Martin (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2009)
  Článek se zabývá aktuální problematikou zpracování signálů při měření nestacionárních mechanických dějů. Zvláštní případem jsou rázy, které kladou jak na měřící aparaturu, tak na metody zpracování naměřených ...
 • Vik, Pavel; Dias, Luis; Pereira, Guilherme (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2009)
  V současné době je kladen velký tlak na rychlou a kvalitní tvorbu návrhů projektů výrobních systémů. Pro tyto účely se používá různých softwarových pomůcek pro analýzu, návrh a ověření těchto projektů. Tyto pomůcky se ale ...
 • Žák, Jiří; Hauptvogel, Jiří (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2009)
  Tento článek se zabývá názornou ukázkou využití metody konečných prvků FEM při optimalizaci předepjatých šroubových spojů. Analyzován byl šroubový spoj mezi víkem a válcem vyvíjeného stacionárního motoru. V první fázi byl ...