Legal Minds Think Alike: Legal English Syllabus Design and the Perceived Language Needs of Present and Former Students of Law

Title Alternative:Legal Minds Think Alike: Subiektywnie odczuwane potrzeby językowe absolwentów i ich wpływ na udoskonalenie sylabusa przedmiotu Prawniczy język angielski na Wydziale prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická univerzita v Liberci, Česká republika
Abstract
Jedním z cílů projektu IMPACT, realizovaného na Centru jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity (CJV MU), je v oblasti inovace příprava a implementace změn v sylabu předmětu Právnická angličtina. Tato prezentace dokumentuje přípravu změn, založenou na analýze potřeb, která byla provedena na vzorku absolventů PrF MU, a na následném srovnání výsledků s jazykovými požadavky pro žadatele o práci ve významných právních kancelářích. Na základě zjištění jsou navrhovány způsoby, jakými by změny měly být implementovány do nového sylabu předmětu Angličtina pro právníky vyučovaného na MU. Důležitým kritériem při přípravě nového sylabu je snaha připravit kurz tak, aby co nejlépe odpovídal nejen SERR, ale i budoucím jazykovým potřebám studentů práva.
Jednym z celów projektu IMPACT, realizowanego w Centrum Kształcenia Językowego Uniwersytetu Masaryka, jest w zakresie innowacji przygotowanie i wdrożenie zmian w sylabusie przedmiotu Prawniczy język angielski. W niniejszym opracowaniu przedstawiono sposób przygotowania zmian opartego na analizie potrzeb, przeprowadzonej na próbce absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu Masaryka oraz późniejsze porównanie wyników z wymaganiami językowymi stawianymi osobom ubiegającym się o pracę w ważnych kancelariach prawniczych. Na podstawie wyciągniętych wniosków opracowano sposoby wdrożenia zmian w nowym sylabusie przedmiotu Prawniczy język angielski wykładanego na Uniwersytecie Masaryka.
The article discusses the results of and the rationale behind a needs analysis survey carried out among students and recent graduates with the aim of modifying and innovating an existing course syllabus. It documents the preparation of the changes in the Legal English syllabus at the Faculty of Law as part of Impact project implemented at the MU Language Centre. The findings from the questionnaire surveys are contrasted with the language requirements that major law firms place on their recruits. The paper proposes some ways of including changes in the new syllabus of legal English for undergraduates. The preparation of the new syllabus aims to make the course as relevant as possible to the CEFRL and the future language needs of law students.
Eines der Ziele des Projekts IMPACT, das vom Fremdsprachenzentrum der Masaryk-Universität Brünn (MU) durchgeführt wird, hat Innovation, Vorbereitung und Implementierung von Änderungen im Lehrplan für juristisches Englisch zum Inhalt. Diese Präsentation dokumentiert die Vorbereitung der Änderungen, die am Muster der Absolventen der juristischen Fakultät der MU durchgeführt wurde. Diese Vorbereitung basiert auf einer Bedarfsanalyse und auf einem Vergleich der Ergebnisse mit den sprachlichen Anforderungen für diejenigen Absolventen, die sich in bedeutenden Anwaltsbüros bewerben. Auf Grundlage dieser Feststellung werden Arten und Weisen vorgeschlagen, wie die Änderungen in den neuen Lehrplan des Lehrfaches juristisches Englisch implementiert werden können. Ein wichtiges Kriterium bei der Vorbereitung des Lehrplans besteht in der Bemühung, den Kurs dergestalt zu planen, dass er möglichst nicht nur dem europäischen Referenzrahmen für Sprachen entspricht, sondern auch den künftigen sprachlichen Bedürfnissen der Jurastudenten gerecht wird.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
1803-9782
ISBN