Legal Minds Think Alike: Legal English Syllabus Design and the Perceived Language Needs of Present and Former Students of Law

Title Alternative:Legal Minds Think Alike: Subiektywnie odczuwane potrzeby językowe absolwentów i ich wpływ na udoskonalenie sylabusa przedmiotu Prawniczy język angielski na Wydziale prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie
dc.contributor.authorChovancová, Barbora
dc.date.accessioned2017-10-13
dc.date.available2017-10-13
dc.date.issued2013
dc.description.abstractJedním z cílů projektu IMPACT, realizovaného na Centru jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity (CJV MU), je v oblasti inovace příprava a implementace změn v sylabu předmětu Právnická angličtina. Tato prezentace dokumentuje přípravu změn, založenou na analýze potřeb, která byla provedena na vzorku absolventů PrF MU, a na následném srovnání výsledků s jazykovými požadavky pro žadatele o práci ve významných právních kancelářích. Na základě zjištění jsou navrhovány způsoby, jakými by změny měly být implementovány do nového sylabu předmětu Angličtina pro právníky vyučovaného na MU. Důležitým kritériem při přípravě nového sylabu je snaha připravit kurz tak, aby co nejlépe odpovídal nejen SERR, ale i budoucím jazykovým potřebám studentů práva.cs
dc.description.abstractJednym z celów projektu IMPACT, realizowanego w Centrum Kształcenia Językowego Uniwersytetu Masaryka, jest w zakresie innowacji przygotowanie i wdrożenie zmian w sylabusie przedmiotu Prawniczy język angielski. W niniejszym opracowaniu przedstawiono sposób przygotowania zmian opartego na analizie potrzeb, przeprowadzonej na próbce absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu Masaryka oraz późniejsze porównanie wyników z wymaganiami językowymi stawianymi osobom ubiegającym się o pracę w ważnych kancelariach prawniczych. Na podstawie wyciągniętych wniosków opracowano sposoby wdrożenia zmian w nowym sylabusie przedmiotu Prawniczy język angielski wykładanego na Uniwersytecie Masaryka.pl
dc.description.abstractThe article discusses the results of and the rationale behind a needs analysis survey carried out among students and recent graduates with the aim of modifying and innovating an existing course syllabus. It documents the preparation of the changes in the Legal English syllabus at the Faculty of Law as part of Impact project implemented at the MU Language Centre. The findings from the questionnaire surveys are contrasted with the language requirements that major law firms place on their recruits. The paper proposes some ways of including changes in the new syllabus of legal English for undergraduates. The preparation of the new syllabus aims to make the course as relevant as possible to the CEFRL and the future language needs of law students.en
dc.description.abstractEines der Ziele des Projekts IMPACT, das vom Fremdsprachenzentrum der Masaryk-Universität Brünn (MU) durchgeführt wird, hat Innovation, Vorbereitung und Implementierung von Änderungen im Lehrplan für juristisches Englisch zum Inhalt. Diese Präsentation dokumentiert die Vorbereitung der Änderungen, die am Muster der Absolventen der juristischen Fakultät der MU durchgeführt wurde. Diese Vorbereitung basiert auf einer Bedarfsanalyse und auf einem Vergleich der Ergebnisse mit den sprachlichen Anforderungen für diejenigen Absolventen, die sich in bedeutenden Anwaltsbüros bewerben. Auf Grundlage dieser Feststellung werden Arten und Weisen vorgeschlagen, wie die Änderungen in den neuen Lehrplan des Lehrfaches juristisches Englisch implementiert werden können. Ein wichtiges Kriterium bei der Vorbereitung des Lehrplans besteht in der Bemühung, den Kurs dergestalt zu planen, dass er möglichst nicht nur dem europäischen Referenzrahmen für Sprachen entspricht, sondern auch den künftigen sprachlichen Bedürfnissen der Jurastudenten gerecht wird.de
dc.formattextcs
dc.format.extent7 stran
dc.identifier.eissn1803-9790
dc.identifier.issn1803-9782
dc.identifier.otherACC_2013_3_07
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/21049
dc.language.isoen
dc.licenseCC BY-NC 4.0
dc.publisherTechnická univerzita v Liberci, Česká republikacs
dc.relation.isbasedonBASTURKMEN, H.: Needs Analysis and Syllabus Design for Language for Specific Purposes. In: Chapelle, C.A. (ed.) The Encyclopedia of Applied Linguistics. Blackwell, 2013. Online ISBN: 9781405198431.
dc.relation.isbasedonCHOVANCOVÁ, B.: From Classroom to Courtroom: Preparing legal English students for the real world. In: Vystrčilová, R. (ed.) Právní jazyk – od teorie k praxi (Legal Language - from Theory to Practice), Olomouc, 2013, pp. 69–76, ISBN 978-80-7409-068-4.
dc.relation.isbasedonCHROMÁ, M.; DVOŘÁKOVÁ, J.; DAVIDSON, S.W.: New Introduction to Legal English, revised edition. Praha, Karolinum, 2011, ISBN 978-80-24619507.
dc.relation.isbasedonESLAMI, Z. R.: Teachers’ Voice vs. Students’ Voice: A Needs Analysis Approach to English for Academic Purposes (EAP) in Iran. English Language Teaching, 3 (1), 3–11, 2010, ISSN 1916-4742.
dc.relation.isbasedonGASS, J.: Needs Analysis and Situational Analysis? Designing an ESP Curriculum for Thai Nurses. English for Specific Purposes World, 36 (12), 2012, ISSN 1682-3257.
dc.relation.isbasedonHUTCHINSON T.; WATERS, A.: English for Specific Purposes: A Learning-centred Approach. Cambridge: Cambridge University Press, 1987, ISBN 0-521-31837-2.
dc.relation.isbasedonKROIS-LINDNER, A.; FIRTH, M.; Translegal: Introduction to International Legal English. Cambridge: Cambridge University Press, 2008, ISBN 0521718996.
dc.relation.isbasedonKROIS-LINDNER, A.; TransLegal: International Legal English, 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2011, ISBN 0521279461.
dc.relation.isbasedonTARDY, C. M.: Language for Specific Purposes – Research Methods. In: Chapelle, C.A. (ed.) The Encyclopedia of Applied Linguistics. Blackwell, 2013. Online ISBN: 9781405198431.
dc.relation.ispartofACC Journalen
dc.relation.isrefereedtrue
dc.titleLegal Minds Think Alike: Legal English Syllabus Design and the Perceived Language Needs of Present and Former Students of Lawen
dc.title.alternativeLegal Minds Think Alike: Subiektywnie odczuwane potrzeby językowe absolwentów i ich wpływ na udoskonalenie sylabusa przedmiotu Prawniczy język angielski na Wydziale prawa Uniwersytetu Masaryka w Brniepl
dc.title.alternativeLegal Minds Think Alike: Subjektivně pociťované jazykové potřeby absolventů a jejich vliv na inovace sylabu předmětu Právnická angličtina na Právnické fakultě Masarykovy univerzitycs
dc.title.alternativeLegal Minds Think Alike: Subjektiv gefühlte sprachliche Bedürfnisse der Absolventen und deren Einfluss auf die Innovation der Lehrpläne des Fachs juristisches Englisch an der Juristen Fakultät der Masaryk-Universität Brünnde
dc.typeArticleen
local.accessopen
local.citation.epage60
local.citation.spage54
local.fulltextyesen
local.relation.issue3
local.relation.volume19
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ACC_2013_3_07.pdf
Size:
335.42 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Článek