Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

repozitář DSpace

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 

poslední příspěvky

 • Chaloupský, Vojtěch (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Cílem bakalářské práce je analýza kondiční přípravy v motokrosu a vytvoření tréninkových metod v přípravném, závodním i přechodném období. První část je věnována motokrosu obecně. Vedle seznámení s motokrosem a jeho historií ...
 • Vávra, Martin (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Práce se zabývá osobou Tomáše Garrigua Masaryka v souvislosti s jeho pojetím náboženství. Pozornost bude věnována jeho náboženskému vývoji, osobitým názorům, spojeným s kritikou církve, a také moderní společenské krizi, v ...
 • Pilnáčková, Žaneta (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Tato bakalářská práce se zabývá plaveckou výukou dětí předškolního věku. První teoretická část je zaměřená na historii plavecké výuky ve světě a v České republice. Další kapitoly se zabývají technikou jednotlivých způsobů ...
 • Tondrová, Danijela (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Cílem bakalářské práce je popsat způsoby vnímání a prožívání dospělých cizinců ve vztahu k jejich umístění ve vybraném zařízení pro zajištění cizinců, popsat jejích představu podpory od pedagoga volného času a zhodnotit ...
 • Zítková, Michaela (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Bakalářská práce se zabývá au-pairingem se zaměřením na trávení volného času dětí ve vybraných rodinách s au-pair ve třech zemích Spojených státech amerických, Spojeném království a České republice. Teoretická část vymezuje ...
 • Vavrincová, Andrea (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Cílem bakalářské práce bylo vytvořit metodickou příručku zaměřenou na rozvoj pohyblivosti dětí předškolního a mladšího školního věku, věnujících se tanečnímu stylu disco dance. Teoretická část zahrnuje definici tance a ...
 • Sakařová, Ivana (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Bakalářská práce se věnuje problematice dětí a mládeže v žákovských samosprávách. Teoretická část se zabývá obsahem pojmů kompetencí a klíčových kompetencí, jejich vývojem, strukturou a pojetím. Popisuje participaci, ...
 • Blažková, Martina (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Bakalářská práce se zaměřuje na významnou osobnost české matematiky Vojtěcha Jarníka. Zabývá se jeho životem a čtyřmi vybranými pracemi, známými učebnicemi matematické analýzy. Dále se soustřeďuje na porovnání těchto ...

prohledat DSpace


rozšířené hledání

procházet

můj účet

kanály RSS