Ekonomická fakulta

DSpace Repository

Ekonomická fakulta

 

Recent Submissions

 • Banýrová, Veronika
  Diplomová práce se zaměřuje na návrh marketingové strategie pro firmu LAWI Sport s.r.o. Firma LAWI Sport s.r.o. se zaměřuje na výrobu sportovního oblečení. V první části jsou na základe rešerše literatury vymezena důležitá ...
 • Zavřelová, Kristýna
  Předmětem této diplomové práce je nastínění problematiky Cross-Company procesu v mezinárodní společnosti Knorr-Bremse. Cílem práce je zmapování a zhodnocení celého procesu od samotné objednávky produktu až po dodání k ...
 • Calda, Vladimír
  Diplomová práce vznikla s cílem ucelit informace o přestavbě domu na chytrý. Teoretická částdefinuje možnosti komunikace mezi technologiemi, popisuje jednotlivá zařízení a upozorňujena možné limity při přestavbě. Praktická ...
 • Bahník, Matouš
  Diplomová práce se zabývá webovou analytikou a jejími nástroji, které se využívají k optimalizaci webu, zejména potom webového e-shopu. Konkrétněji se jedná o optimalizaci webových stránek společnosti Knihkupectví Fryč ...
 • Jerje, Eliška
  Diplomová práce se zabývá problematikou implementace ERP systému SAP do vybraného podniku. Teoretická část vymezuje danou problematiku s ohledem na informační systémy, bez kterých se moderní společnost neobejde. Zároveň ...
 • Brendlová, Iveta
  Diplomová práce se zabývá rozvojem elektromobility z pohledu autorizovaného dealera vozů značky Škoda. Cílem diplomové práce je analýza vnějšího a vnitřního prostředí společnosti AUTOCENTRUM Jičín a následná implementace ...
 • Bárta, Hynek
  Diplomová práce je zaměřena na změny v automobilovém průmyslu týkajícími se přísnějších limitů a měření emisí CO2 v rámci Evropské unie a na nová opatření společnosti Škoda Auto a. s., která musí společnost aplikovat, aby ...
 • Látová, Jana
  Předmětem diplomové práce je marketingová komunikace společensky odpovědného podniku, konkrétně autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. Marketingová komunikace tvoří jednu z hlavních činností společnosti, jelikož ...
 • Hájek, František
  Diplomová práce se zabývá algoritmy na YouTube a jejich marketingovým významem. V práci je popsán fenomén influencer marketingu se zaměřením na YouTubery. Je charakterizován portál YouTube, jeho služby a popularita. Je ...
 • Sejna, David
  Diplomová práce se zabývá vyhodnocením investičního záměru ve vybraném podniku působícím v mezinárodním prostředí. Cílem práce je nalézt optimální způsob financování konkrétního investičního projektu, vyhodnotit záměr při ...
 • Pšeničková, Kristýna
  Jak již téma napovídá, diplomová práce se podrobněji zaobírá uplatňováním personálního marketingu ve vybrané společnosti, kdy ve středu zájmu jsou zaměstnanci s rozdílnou státní příslušností. Personální marketing se v ...
 • Hlubuček, Marek
  Diplomová práce se zabývá dopady dohody o volném obchodu mezi EU a Jižní Koreou na český automobilový průmysl. První část práce pojednává o Společné obchodní politice Evropské unie a popisuje, na jakých principech a ...
 • Kubinová, Denisa
  Diplomová práce se zabývá inovačními procesy ve vybraném podniku typu MSP. Jejím hlavním cílem je vyhodnocení inovačního projektu a následný návrh metodického postupu realizace těchto projektů ve vazbě na různé zdroje ...
 • Bareš, Dominik
  Tato diplomová práce se zabývá tématem čtvrté průmyslové revoluce a snaží se přiblížit vybrané prvky a způsoby, jakými tato revoluce ovlivňuje ekonomický sektor. Cílem práce je přiblížit spojitost mezi ekonomickým rozvojem ...
 • Starove, Josef
  Cílem diplomové práce je odpovědět na otázku, jak se měnilo strategické a taktické řízení společnosti Haas+Sohn v krizových letech, jak byl opětovně nastartován odbyt a obnoven rozvoj společnosti a jaká doporučení lze na ...
 • Bobková, Jiřina
  Záměrem diplomové práce Udržitelné podnikání a sociální odpovědnost zemědělského podniku je charakteristika a zmapování udržitelného podnikání, sociální odpovědnosti podniku a vzájemné vazby mezi nimi a zemědělským podnikem. ...
 • Šimek, Jakub
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku volby vhodné strategie pro analýzu systému měření.Úvodní část práce je věnována teoretickým východiskům k dané problematice. Je zaměřena na statistiku jako vědní obor, dále na ...
 • Kubín, Matěj
  Tato bakalářská práce se věnuje navržení marketingové komunikace ŠKODA IT ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. V teoretické části je nejprve představen pojem marketing a marketingová komunikace, v následující části je popsán ...
 • Jandač, Zdeněk
  Bakalářská práce se zabývá představením podniku a jeho možností expandovat na zahraniční trh, na kterým dosud nepůsobí. Teoretická část je zaměřená především na možnosti vstupu firmy na zahraniční trh, jaká rizika jsou s ...
 • Strnádková, Lucie
  Diplomová práce je zpracována na téma konkurenční pozice podniku na trhu. Předmětem diplomové práce je zhodnocení postavení společnosti Golf Europe s. r. o. v prostředí golfového trhu v České republice. Konkurence společnosti ...

View more