Ekonomická fakulta

DSpace Repository

Ekonomická fakulta

 

Recent Submissions

 • Šedková, Michaela
  Diplomová práce se zabývá produkty investičního životního pojištění. Zkoumá nabízené investiční strategie a srovnává produkty dostupné na trhu. V práci jsou zmíněny základní informace týkající se produktů pojišťovnictví, ...
 • Marejková, Michaela
  Předmětem této diplomové práce je charakteristika mzdové problematiky z účetního a daňového pohledu pomocí příkladů z praxe. První část je věnována deskripci základních pojmů charakteristických pro mzdové účetnictví, která ...
 • Sobotová, Dominika
  Diplomová práce se zabývá pohledávkami u pekárenských podniků, k problematice pohledávek se řadí riziko nedobytnosti a s tím související způsoby zajištění. V úvodu se práce věnuje teoretickému vymezení pohledávek s ohledem ...
 • Komárková, Kateřina
  Předmětem této diplomové práce je přiblížení problematiky eGovernmentu v České republice a jeho přínosů pro podniky v porovnání s jinou, digitálně vyspělejší zemí Evropské unie. Cílem práce je na základě teoretických ...
 • Černý, Lukáš
  Cílem této diplomové práce je analýza vybraných environmentálních dopadů, které svou činností způsobuje módní průmysl a navrhnout vlastní řešení, které by mohlo alespoň z části tyto dopady zmírnit. Práce je zaměřená konkrétně ...
 • Vaňousová, Gabriela
  Tématem této diplomové práce je analýza trhu práce a následný rozbor kvalifikované pracovní síly v zemědělském sektoru. Pro tuto práci byla zvolena společnost Sano s. r. o., která působí na tuzemském trhu v oblasti výroby ...
 • Pavlíková, Nikola
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou on-line komunikace internetového obchodu z teoretického i z praktického hlediska. Pro uvedení do problematiky je nejprve teoreticky charakterizováno elektronické podnikání. ...
 • Kovácsová, Julie
  Diplomová práce se věnuje analýze spokojenosti zákazníků vybraného podniku, kterým bylo občerstvení U Bati v Turnově, kde byl na toto téma proveden marketingový výzkum pomocí dotazníkového šetření. Nejprve jsou v teoretické ...
 • Kohoutová, Daniela
  Tato diplomová práce se zabývá využitím kancelářských aplikací a nástrojů Business Intelligence v controllingu při vyhodnocování projektů s cílem navrhnout nástroje pro zefektivnění práce s daty. Diplomová práce je zpracována ...
 • Kalnytska, Tetiana
  Diplomová práce se zabývá tématem start-upu mobilní aplikace Vyspo. Cílem diplomové práce je vyhodnotit současný stav této již fungující aplikace, a to jak z pohledu funkcionalit a přidané hodnoty, kterou uživatelům a ...
 • Hátlová, Nela
  Diplomová práce s názvem Případy dobré praxe maloobchodů v Liberci a zabývá analýzou společností Brazzale Moravia a.s., Knihkupectví a antikvariát Fryč s.r.o. a APe pražírna a balírna s.r.o. Jednotlivé společnosti provozují ...
 • Gruberová, Andrea
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou konceptu společenské odpovědnosti firem v kontextu udržitelného rozvoje u tří vybraných podnikatelských subjektů z odlišných oblastí podnikání. Teoretická část popisuje koncept ...
 • Čermák, Vít
  Cílem této diplomové práce, která nese název Dopad kurzových změn CZK na ekonomické výsledky vybraného českého exportního podniku je vymezit a pochopit důvody, které vedly ČNB k vyhlášení jednostranného kurzového závazku ...
 • Vlková, Šarlota
  Diplomová práce se zabývá působením společnosti ŠKODA AUTO a.s. prostřednictvím dceřiné společnosti Volkswagen Group Espa?a Distribución (dále VGED). Dceřiná společnost VGED operuje v rámci španělského automobilového trhu, ...
 • Svoboda, Patrik
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku virtuálních měn a nových platebních technologií z makroekonomického i mikroekonomického hlediska. Práce je zaměřena především na nadnárodní společnost Facebook a propojení ...
 • Pospíchalová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá problematikou převodních cen vybrané nadnárodní společnosti. Převodní ceny jsou v posledních letech často skloňovaným pojmem zejména proto, že se jedná o nástroj pomocí kterého jsou společnosti ...
 • Jiránková, Michaela
  Tématem této diplomové práce je internacionalizace lidských zdrojů ve vybraném podniku, která je konkrétně reprezentována procesem expatriace do Indie ve Škoda Auto a.s.První dvě kapitoly se zabývají definováním nejdůležitějších ...
 • Jindráková, Ludmila
  Předmětem diplomové práce je popis a analýza působení nadnárodního subjektu HYDRA. Literární rešerše se nejprve zabývá teorií nadnárodních korporací. V úvodu je popsán vývoj globalizace, který determinuje vznik a vývoj MNC ...
 • Vajsejtl, Jan
  Diplomová práce zkoumá dopad udržitelné mobility na dodavatelský podnik v automobilovém průmyslu. Cílem práce je na základě vyhodnocení vlivu výroby vozů s alternativními pohony na dodavatelský podnik v automobilovém ...
 • Lukášová, Šárka
  Diplomová práce na téma Řízení vybraných procesů v podniku byla vypracována ve společnosti zabývající se výrobou výfukových systémů do automobilů. Práce je rozdělena do dvou částí, první část se zabývá teoretickým vymezením ...

View more