Ekonomická fakulta

DSpace Repository

Ekonomická fakulta

 

Recent Submissions

 • Částek, Tomáš
  Předkládaná diplomová práce se zabývá manažerským rozhodnováním a jeho vlivem na společnost. Poukazuje na fakt, že právě finální rozhodnutí nejvyššího vedení má rozhodující vliv na budoucí vývoj a přežití podniku i v dobách ...
 • Gupta, Manomeet
  Tato práce se zaměřuje na aplikaci nástrojů obchodní inteligence s cílem optimalizovat webové aktivity a obchodní rozhodnutí na základě webových dat v malé společnosti. Primárním cílem je navrhnout řešení datového skladu, ...
 • Palani, Sai Sivasankaran
  Cílem tohoto výzkumu je zprostředkovat porozumění ve směru, jakým zákaznická spokojenost rozvinula moderní technologie a změnila způsob, jakým lidé poslouchají hudbu. Zákaznická spokojenost je pro společnosti klíčem k ...
 • Kalina, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá objasněním SAP systémů a SOLMAN aplikace v rámciinformačních systémů.Projekt přináší nejen teoretické poznatky o dané problematice, ale také praktické využitíSOLMAN aplikace v rámci podpory během ...
 • Novotná, Markéta
  Předmětem diplomové práce je charakterizovat vznik a fungování jednotné evropské měny euro a teorii měnových kurzů a na základě zjištěných poznatků predikovat, jaké výhody či nevýhody může mít zavedení eura v České republice ...
 • Mouchová, Kristýna
  Cílem diplomové práce na téma Společenská odpovědnost ve vybrané firmě je charakterizovat koncept společenské odpovědnosti, analýza tohoto konceptu ve vybrané firmě a následně na základě této analýzy a dotazníkového šetření ...
 • Libichová, Kateřina
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou společenské odpovědnosti firem, konkrétně ve firmě působící ve zpracovatelském průmyslu. Práce má dvě hlavní části, a jsou jimi část teoretická a praktická. V teoretické části ...
 • Jansta, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá podstatnou a nezaměnitelnou komoditou vpodobě elektrické energie, konkrétně jejím trhem v České republice. Práce zahrnuje komplexní analýzu složitého energetického odvětví a může se uplatnit ...
 • Mačurová, Aneta
  Diplomová práce se zabývá přístupovými procedurami Turecka k Evropské unii. Práce je zaměřena na problematiku v Turecku a neúspěch ve snahách o přistoupení, které probíhají už po několik desetiletí. Od počátku snah zůstávají ...
 • Tobiška, Martin
  Bakalářská práce s názvem Řízení vybraného podnikového procesu se zabývá filozofií Lean managementu a jejího využití v řízení administrativních procesů. Vybraným procesem, o kterém práce pojednává, je roční zúčtování daně ...
 • Holcová, Renáta
  Bakalářská práce se zabývá interkulturními specifiky mezinárodního obchodu ve státech západního Balkánu tedy v Albánii, Bosně a Hercegovině, Severní Makedonii, Kosovu, Srbsku a Chorvatsku. První část práce se zabývá ...
 • Holoubková, Lucie
  Bakalářská práce s názvem Využití tradičního odvětví sklářství a bižuterie ve vybraném regionu pro rozvoj cestovního ruchu popisuje, analyzuje potenciál vybrané destinace v rámci odvětví cestovního ruchu a navrhuje nový ...
 • Cheng, Yu-Hsin
  Rychlý rozvoj světové ekonomiky podporuje soutěživost, což zákazníkům poskytuje větší výběr a zvyšuje jejich spotřebu. Na druhou stranu lidstvo rovněž čelí obrovské výzvě rozvojové udržitelnosti. Sociální zodpovědnost ...
 • Vysloužil, David
  Diplomová práce se zabývá tématem projektového řízení v oblasti IT. V úvodních kapitolách je popsán agilní přístup s důrazem na metodu SCRUM. Dále je popsán klasický přístup, v jehož rámci jsou zmíněny standardy PMI, IPMA ...
 • Vejvoda, David
  Diplomová práce se soustředí na vývoj umělé inteligence ve videohrách. To zahrnuje historický vývoj napříč několika dekádami od prvních her s umělou inteligencí na bázi instrukcí až po hry využívající neuronové sítě. Dále ...
 • Havířová, Diana
  Hlavním předmětem diplomové práce je implementace neplacených forem propagace na sociálních sítích v rámci marketingové strategie vybraných elektronických obchodů a následné zhodnocení jejich efektivnosti z hlediska ...
 • Zatloukalová, Karolína
  Diplomová práce je zaměřena na finanční výkonnost podniku. Cílem této diplomové práce je zhodnocení finanční výkonnosti podniku MEHLER ENGINEERED PRODUCTS s.r.o. za sledované období 2014-2018 pomocí tradičních a pokročilejších ...
 • Sedláková, Michaela
  Tématem diplomové práce je připravenost českých firem na implementaci konceptu Průmysl 4.0. Hlavním cílem je zhodnotit situaci v České republice, identifikovat nedostatečně rozvinutá místa podniků a představit potenciální ...
 • Procházková, Zdenka
  Cílem diplomové práce je prostřednictvím vybraných ukazatelů posouzení finanční situace zvoleného výrobního podniku. První část diplomové práce se věnuje problematice hodnocení výkonnosti podniku z teoretického hlediska. ...
 • Jiřičková, Kateřina
  Diplomová práce s názvem Komparace vybraných ekonomických ukazatelů mateřských center v Libereckém kraji se zabývá činností vybraných mateřských center. Je v ní definován pojem nezisková organizace, sociální a veřejná ...

View more