2015/2 - Science of Economics

repozitář DSpace

2015/2 - Science of Economics

 

poslední příspěvky

 • Zarówna, Marta; Dyrda, Dagmara (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, 2015)
  Identifikace a výzkum rozvojových disproporcí regionů má velký význam z hlediska efektivity činností prováděných v rámci regionální politiky. Cílem tohoto článku bylo popsat stupeň polarizace jednotlivých okresů v Dolnoslezském ...
 • Kurczewska, Justyna; Solarz, Małgorzata (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, 2015)
  Finanční znalosti a dovednosti jsou podmínkou správného nakládání s finančními prostředky domácnosti, chrání před finanční exkluzí. Cílem tohoto příspěvku je vyhodnocení míry finanční gramotnosti mládeže a prezentace ...
 • Vošta, Milan; Kocourek, Aleš (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, 2015)
  V poslední dekádě byl automobilový průmysl jedním z nejrychleji rostoucích průmyslových oborů. Stal se rovněž jedním z nejvýznamnějších odvětví hospodářství Evropské unie, prodělal ovšem také řadu strukturálních a ...
 • Eger, Ludvík; Mičík, Michal (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, 2015)
  Příspěvek je zaměřen na kvalitu služeb poskytovanou zákazníkům a speciálně na zákaznicky orientovanou komunikaci při prodeji v České republice. Pro poskytování excelentních služeb musí organizace průběžně zjišťovat potřeby ...
 • Humen-Kłyza, Agnieszka (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, 2015)
  Stále více pozornosti je věnováno metropolím, což je mimo jiné způsobeno jejich vlivem na změnu paradigmatu ekonomického rozvoje. Cílem příspěvku je prezentovat nejvýznamnější otázky problematiky metropole jako ...
 • Maršíková, Kateřina; Myslivcová, Světlana (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, 2015)
  Příspěvek pojednává o personálním marketingu, který je možno považovat za poměrně nový nástroj v oblasti řízení lidských zdrojů a který se soustřeďuje na zvyšování spokojenosti pracovníků, zlepšování rozvoje pracovníků, ...
 • Simová, Jozefína (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, 2015)
  Článek se zabývá procesem tvorby etického kodexu na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci. Prezentuje etický kodex, který byl vytvořen studenty jako nástroj pro respektování jejich morálních hodnot. Cílem článku ...
 • Bušovská, Monika; Bušovský, Ladislav (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, 2015)
  Z původní čistě ekonomicky orientované spolupráce se zrodila komunita s názvem Evropská unie, která nyní spolupracuje v celé řadě oblastí a ani daňová politika není výjimkou. Tento článek vychází z prací, které poukazují ...

prohledat DSpace


rozšířené hledání

procházet

můj účet

kanály RSS