2015/2 - Science of Economics

repozitář DSpace

2015/2 - Science of Economics

 

ACC Journal, ročník XXI 2015/2

Recenzovali:
doc. Ing. Marcela Kožená, Ph. D. - Univerzita Pardubice
doc. Ing. Šárka Laboutková, Technická univerzita v Liberci

poslední příspěvky

 • Zarówna, Marta; Dyrda, Dagmara (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2015)
  Identifikace a výzkum rozvojových disproporcí regionů má velký význam z hlediska efektivity činností prováděných v rámci regionální politiky. Cílem tohoto článku bylo popsat stupeň polarizace jednotlivých okresů v Dolnoslezském ...
 • Kurczewska, Justyna; Solarz, Małgorzata (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2015)
  Finanční znalosti a dovednosti jsou podmínkou správného nakládání s finančními prostředky domácnosti, chrání před finanční exkluzí. Cílem tohoto příspěvku je vyhodnocení míry finanční gramotnosti mládeže a prezentace ...
 • Vošta, Milan; Kocourek, Aleš (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2015)
  V poslední dekádě byl automobilový průmysl jedním z nejrychleji rostoucích průmyslových oborů. Stal se rovněž jedním z nejvýznamnějších odvětví hospodářství Evropské unie, prodělal ovšem také řadu strukturálních a ...
 • Eger, Ludvík; Mičík, Michal (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2015)
  Příspěvek je zaměřen na kvalitu služeb poskytovanou zákazníkům a speciálně na zákaznicky orientovanou komunikaci při prodeji v České republice. Pro poskytování excelentních služeb musí organizace průběžně zjišťovat potřeby ...
 • Humen-Kłyza, Agnieszka (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2015)
  Stále více pozornosti je věnováno metropolím, což je mimo jiné způsobeno jejich vlivem na změnu paradigmatu ekonomického rozvoje. Cílem příspěvku je prezentovat nejvýznamnější otázky problematiky metropole jako ...
 • Maršíková, Kateřina; Myslivcová, Světlana (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2015)
  Příspěvek pojednává o personálním marketingu, který je možno považovat za poměrně nový nástroj v oblasti řízení lidských zdrojů a který se soustřeďuje na zvyšování spokojenosti pracovníků, zlepšování rozvoje pracovníků, ...
 • Simová, Jozefína (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2015)
  Článek se zabývá procesem tvorby etického kodexu na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci. Prezentuje etický kodex, který byl vytvořen studenty jako nástroj pro respektování jejich morálních hodnot. Cílem článku ...
 • Bušovská, Monika; Bušovský, Ladislav (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2015)
  Z původní čistě ekonomicky orientované spolupráce se zrodila komunita s názvem Evropská unie, která nyní spolupracuje v celé řadě oblastí a ani daňová politika není výjimkou. Tento článek vychází z prací, které poukazují ...

prohledat DSpace


rozšířené hledání

procházet

můj účet

kanály RSS