Časopisy

DSpace Repository

Časopisy

 

Sub-communities within this community

 • ACC JOURNAL je mezinárodní vědecký časopis vydávaný TUL. Na jeho tvorbě se podílí 4 vysoké školy sdružené v Akademickém koordinačním středisku v Euroregionu Nisa (ACC).
 • E+M Ekonomie a Management je vědecký ekonomický open access časopis, který publikuje výzkumné statě a vědecké studie založené na teoretické a empirické analýze.
 • Fontes Nissae - Prameny Nisy jsou recenzované periodikum, které vychází od roku 2000 a na jehož vydávání a podobě se od roku 2012 podílí osm regionálních institucí.
 • Časopis Historia scholastica publikuje původní výzkumné historicko-pedagogické a přehledové statě z oblasti dějin pedagogického myšlení, dějin školství a výchovy. Statě analyzují výchovné a vzdělávací procesy v historické ...
 • T-UNI 360. Vychází 2x ročně, vydává Technická univerzita v Liberci, Studentská 2, 461 17 Liberec 1, IČO: 46747885
 • T-UNI retro. Vychází 2x ročně, vydává Technická univerzita v Liberci, Studentská 2, 461 17 Liberec 1, IČO: 46747885.
 • Zpravodaj Univerzitní knihovny TUL

Recent Submissions

 • Schmidtová, Barbora (TUL, 2020-03-31)
 • Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci; Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v LiberciNárodní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, 2019-12)
 • Seiner, Jakub (Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. KomenskéhoTechnická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickáTUL, )
  This article is focused on the association of Czechoslovak League against Anti-Semitism. The first part of the atricle briefly mentions historical context of Czechoslovakia in period between the world wars and anti-semitic ...
 • Šustová, Magdaléna (Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. KomenskéhoTechnická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickáTUL, )
  The problematics of sex education got into the focus of pedagogues in the end of the 19th century and a new insight was brought up by the interwar period. The social and moral disintergration, caused by World War I, came ...
 • Kovářová, Helena (Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. KomenskéhoTechnická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickáTUL, )
 • Korábková, Kateřina (Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. KomenskéhoTechnická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickáTULTUL, 2019-12)
  “The new directions of education will be necessary.ˮ Education in the programs of political parties of Czechoslovakia between the World Wars This paper focuses on educational goals that were emphasised in the political ...
 • Schmidtová, Barbora (TUL, 2020-02-27)
 • Schmidtová, Barbora; Řípová, Jana (TUL, 2020-02-04)
 • Schmidtová, Barbora (TUL, 2020-01-06)
 • Fehlhaber, Anna Lena (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, )
  Navzdory vysoké poptávce po výzkumu pocitu digitálního bezpečí a povědomí zůstává toto téma bez odezvy. Abychom analyzovali vývoj pocitu bezpečí v digitálním světě, přesněji na internetu, jsou zvažovány a zkoumány různé ...
 • Kędzior, Mariusz; Sadowska, Mirela (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, )
  Článek se pokouší odpovědět na nejčastější dotazy týkající se zpracování osobních údajů v cestovním ruchu. Jedná se o pokus vysvětlit základní definice ochrany osobních údajů. Doporučuje se, aby organizátoři, touroperátoři ...
 • Kupr, Jaroslav; Suchomel, Aleš; Kuprová, Klára (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, )
  Hlavním cílem výzkumu je na základě stanovení úrovně pohybové aktivity a základních komponent tělesné zdatnosti u dětí ve věku 10–12 let objasnit sílu vztahů mezi těmito proměnnými. Výběrové soubory tvořilo 107 chlapců a ...
 • Slyozko, Tetyana; Kurilo, Lyudmila; Mazina, Oleksandra (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, )
  Tato studie zkoumá transformaci účetní profese, ke které dojde pod vlivem čtvrté průmyslové revoluce ekonomiky budoucnosti. Tento článek nejprve ukazuje, jak může revoluce drasticky změnit účetnictví a účetní profesi; za ...
 • Drozdová, Edita (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, )
  Článek se zabývá Angličtinou pro specifické účely (ESP), konkrétně Angličtinou pro medicínské účely (EMP) a seznamuje s nejzásadnějšími problémy, se kterými se učitelé i studenti v kurzech medicínské angličtiny setkávají. ...
 • Šikolová, Mária; Koláčková, Ludmila; Neubauer, Jiří; Sedlačík, Marek (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, )
  Článek pojednává o výsledcích studie založené na srovnání, jak svoji jazykovou kompetenci hodnotí sami studenti, jejich učitelé a jaké jsou skutečné výsledky dosažené u zkoušky. Jedná se o výsledky standardizované jazykové ...
 • UKN (TUL, 2019-12-02)
 • Prantl, David; Mičík, Michal (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  In recent years, social media have changed online communication. People share their views on individual companies as well as reviews of various products, and actively engage in discussions. Communication that spreads in ...
 • Němcová, Jana; Staňková, Pavla (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  Consumer behaviour of Generation Y on the wine market is currently a topical issue. Generation Y is considered to be the future loyal consumers of wine and is therefore the future of the wine market. Wine-growing has a ...
 • Gongol, Tomáš (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  The aim of this article is to fill a gap in an area that has not yet been closely examined in the Czech Republic and the world: examining the level of trademark infringement in relation to the basic elements of the logical ...
 • Kazibudzki, Pawel Tadeusz; Křupka, Jiří (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  The scope of this research encompasses issues associated with group decision making (GDM) as the most challenging process which entails various viewpoints and preferences of individuals that must be taken into consideration ...

View more