Časopisy

Permanent URI for this community

Browse

Communities of this Community

Now showing 1 - 10 of 10
 • Academix revue
  Český esejistický kaleidoskop
 • ACC Journal
  ACC JOURNAL je mezinárodní vědecký časopis vydávaný TUL. Na jeho tvorbě se podílí 4 vysoké školy sdružené v Akademickém koordinačním středisku v Euroregionu Nisa (ACC).
 • E+M Ekonomie a Management
  E+M Ekonomie a Management je vědecký ekonomický open access časopis, který publikuje výzkumné statě a vědecké studie založené na teoretické a empirické analýze.
 • Fontes Nissae = Prameny Nisy
  Fontes Nissae - Prameny Nisy jsou recenzované periodikum, které vychází od roku 2000 a na jehož vydávání a podobě se od roku 2012 podílí osm regionálních institucí.
 • Historia scholastica
  Časopis Historia scholastica publikuje původní výzkumné historicko-pedagogické a přehledové statě z oblasti dějin pedagogického myšlení, dějin školství a výchovy. Statě analyzují výchovné a vzdělávací procesy v historické perspektivě, rekonstruují významné výchovné a vzdělávací diskurzy, jejich strukturu a východiska. Studie se věnují roli významných aktérů výchovy a vzdělávání či osobnostem pedagogického myšlení. Časopis je vydáván významnou vědeckou a muzejní institucí - Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského a Technickou univerzitou v Liberci, je řízen výkonnou a mezinárodní redakční radou časopisu a jeho směřování je kontrolováno Vědeckou radou Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského.
 • LEF_ Liberec Economic Forum
  Liberec Economic Forum 2023 is a platform for presentation of research findings and for exchange of experience relating to economic development and knowledge economy.
 • T-UNI 360
  T-UNI 360. Vychází 2x ročně, vydává Technická univerzita v Liberci, Studentská 2, 461 17 Liberec 1, IČO: 46747885
 • T-UNI retro
  T-UNI retro. Vychází 2x ročně, vydává Technická univerzita v Liberci, Studentská 2, 461 17 Liberec 1, IČO: 46747885.
 • UNIKNI TUL
  Zpravodaj Univerzitní knihovny TUL
 • Vlákna a textil
  The journal Vlákna a textil (Fibres and Textiles) is the scientific and professional journal with a view to technology of fibres and textiles, with emphasis to chemical and natural fibres, processes of fibre spinning, finishing and dyeing, to fibrous and textile engineering and oriented polymer films. The original contributions and works of background researches, new physicalanalytical methods and papers concerning the development of fibres, textiles and the marketing of these materials as well as review papers are published in the journal.