Časopisy

DSpace Repository

Časopisy

 

Sub-communities within this community

 • ACC JOURNAL je mezinárodní vědecký časopis vydávaný TUL. Na jeho tvorbě se podílí 4 vysoké školy sdružené v Akademickém koordinačním středisku v Euroregionu Nisa (ACC).
 • E+M Ekonomie a Management je vědecký ekonomický open access časopis, který publikuje výzkumné statě a vědecké studie založené na teoretické a empirické analýze.
 • Fontes Nissae - Prameny Nisy jsou recenzované periodikum, které vychází od roku 2000 a na jehož vydávání a podobě se od roku 2012 podílí osm regionálních institucí.
 • T-UNI 360. Vychází 2x ročně, vydává Technická univerzita v Liberci, Studentská 2, 461 17 Liberec 1, IČO: 46747885
 • T-UNI retro. Vychází 2x ročně, vydává Technická univerzita v Liberci, Studentská 2, 461 17 Liberec 1, IČO: 46747885.
 • Zpravodaj Univerzitní knihovny TUL

Recent Submissions

 • Schmidtová, Barbora; Zizienová, Marta (TUL, 2019-10-30)
 • Horčičková, Zuzana (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2019)
  Výzkum byl zaměřen na studenty/studentky posledních ročníků učilišť, středních škol, vyšších odborných škol a dodatečně i veřejné vysoké školy v Libereckém kraji. Disertační práce se věnuje komplexnímu rozhodovacímu procesu ...
 • Fuchsová, Eva; Laštovková, Jitka; Jánská, Michaela (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2019)
  Článek je zaměřen na souvislost mezi ochotou podnikat a individuálním kapitálem v kontextu Ústeckého kraje jako příkladu znevýhodněného regionu. Sociální kapitál se dělí na dluhopisový kapitál spojený s rodinnými a přátelskými ...
 • Kutlák, Jiří (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2019)
  Článek předkládá literární přehled, který je zaměřen na vymezení generací Y (Millennials) a Z a jejich vnímání týmové práce a komunikace. Analýza týmové práce byla následně prováděna na základě dotazníkového šetření ...
 • Rodrigues, Márcio; Mendes, Beatriz; Šírová, Eva (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2019)
  Pokud firmy chtějí být konkurenceschopné, základním požadavkem je jasné pochopení potřeb zákazníka. Odpověď na otázku, která firma nabízí nejlepší produkt nebo službu, se v průběhu času ztíží, protože všechny se snaží ...
 • Wis, Agnieszka (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2019)
  Každý podnik hledá nejlepší způsob, jak získat kapitál. Dnešní doba přináší spoustu moderních možností, a rozvoj kryptoměn a crowdfundingu umožnil vznik nových způsobů financování podnikání. Tento článek je snahou prezentovat ...
 • Bílková, Diana (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2019)
  Výzkumná databáze této práce se skládá ze zemí OECD (s výjimkou Turecka a Litvy). Primárním cílem studie je rozdělit země do skupin podle dvanácti proměnných – průměrná mzda, minimální mzda, HDP na obyvatele, míra ...
 • Hašková, Simona (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2019)
  Nepřesnost předpovědí tempa růstu HDP je způsobena nedostatkem informací potřebných k odstranění nejistoty. Cílem příspěvku je v krátkém období předpovědět tempo růstu HDP fuzzy metodou; ta je vhodným nástrojem pro analýzu ...
 • Ardielli, Eva; Vavrek, Roman (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2019)
  Dobrá správa věcí veřejných (Good Governance) je současný trend ve veřejné správě na celém světě. Zdůrazňuje efektivitu, otevřenost a transparentnost v řízení veřejných záležitostí. Důležitým faktorem dobré správy je ...
 • UKN (TUL, 2019-10-01)
 • Ejdys, Joanna; Ginevicius, Romualdas; Rozsa, Zoltan; Janoskova, Katarina (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  Increasingly, social and economic development is determined by the technologies, including ICT. Technologic development can be seen, on the one hand, as an opportunity and, on the other hand, as a threat to the socio-economic ...
 • Koval, Oksana; Nabareseh, Stephen; Chromjaková, Felicita (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  To achieve high competitiveness, the companies need to satisfy varying customer needs. The changing nature of customer preferences leads to the increased complexity of the processes in service companies. In order to deliver ...
 • Li, Huamin; Zhang, Xuejing; Streimikiene, Dalia; Hipters, Zinaida (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  Tourism destination choosing intention is the key field of tourism behavior research and tourism marketing. Though previous studies confirm that tourist’s perceived value has a significant impact on tourism destination ...
 • Dabrowski, Dariusz (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  The purpose of this study is to propose product newness and obtaining market information as mediators of the relationship between the technological advancement of a new product and its commercial success. So far, little ...
 • Jin, Hyun-Woong (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  Sharing customer demand information across the supply chain is known to be an effective approach to improve the performance of the whole supply chain. However, demand information sharing between companies requires a large ...
 • Lekić, Nemanja; Vapa–Tankosić, Jelena; Rajaković–Mijailović, Jasmina; Lekić, Snežana (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  Public enterprises can only be successful when they base their business strategy and their organizational processes on the satisfaction of their employees. The subject of this research is an analysis of job satisfaction ...
 • Heidary Dahooie, Jalil; Mohammadi, Navid; Mohammadi, Mehdi; Shahmohammadi, Parisa; Turskis, Zenonas; Šaparauskas, Jonas (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  Patent valuation and prioritization is one of the main activities for the management of intellectual property assets in an organization. So far, numerous attempts have been made to determine the value of patents, some of ...
 • Soukal, Ivan; Draessler, Jan (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  The paper is focused on retail payment account consumers with account access via e-banking. Firstly, the goal is to provide payment account usage profiles at the level of payment instruments. Secondly, to assess the ...
 • Anton, Sorin Gabriel; Afloarei Nucu, Anca Elena (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  In the context of imperfect markets, it is important to understand the relationship between non-earning assets and firm value, in order to evaluate the corporate financial policies and to attain the right equilibrium between ...
 • Pachura, Piotr (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  The concept of space is a category that has been present in science since antiquity. Experiencing “spatiality” of the world was one of key experiences of human being throughout the development of Civilisation. Space was ...

View more