Časopisy

DSpace Repository

Časopisy

 

Sub-communities within this community

 • ACC JOURNAL je mezinárodní vědecký časopis vydávaný TUL. Na jeho tvorbě se podílí 4 vysoké školy sdružené v Akademickém koordinačním středisku v Euroregionu Nisa (ACC).
 • E+M Ekonomie a Management je vědecký ekonomický open access časopis, který publikuje výzkumné statě a vědecké studie založené na teoretické a empirické analýze.
 • Fontes Nissae - Prameny Nisy jsou recenzované periodikum, které vychází od roku 2000 a na jehož vydávání a podobě se od roku 2012 podílí osm regionálních institucí.
 • Časopis Historia scholastica publikuje původní výzkumné historicko-pedagogické a přehledové statě z oblasti dějin pedagogického myšlení, dějin školství a výchovy. Statě analyzují výchovné a vzdělávací procesy v historické ...
 • T-UNI 360. Vychází 2x ročně, vydává Technická univerzita v Liberci, Studentská 2, 461 17 Liberec 1, IČO: 46747885
 • T-UNI retro. Vychází 2x ročně, vydává Technická univerzita v Liberci, Studentská 2, 461 17 Liberec 1, IČO: 46747885.
 • Zpravodaj Univerzitní knihovny TUL

Recent Submissions

 • Löhr, Albrecht; Straßberger, Nataly (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2020)
  Tento článek se zaměřuje na ekonomický rozvoj zejména malých a středních podniků v hraničním trojúhelníku Německa, České republiky a Polska. Článek byl motivován především politickými strukturálními změnami ve východoněmeckých ...
 • Pelloneová, Natalie (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2020)
  Předkládaný článek vychází z výzkumu hodnocení vlivu klastrových organizací na finanční výkonnost členských podnikatelských subjektů. Disertační práce autorky zjišťuje, zda v podmínkách České republiky existuje rozdíl mezi ...
 • Tahiri, Alberta; Kovaçi, Idriz; Bushi, Fari (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2020)
  Článek poskytuje teoretický přehled o udržitelném cestovním ruchu jako o systému cestovního ruchu, který se zaměřuje na kvalitativní rozvoj s ohledem na kvalitu života a prosperitu obyvatelstva, aniž by způsobil škodu v ...
 • Semerádová, Tereza; Weinlich, Petr (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2020)
  Vzhledem k rychlosti technologického pokroku v online marketingu a reklamě, marketingová automatizace se dostává stále více do popředí jak v aplikační, tak akademické oblasti. Nicméně i přes rostoucí popularitu tohoto ...
 • Ardielli, Eva (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2020)
  eHealth je jedním z moderních globálních trendů v oblasti IT, medicíny a politiky. Jedná se o široký pojem, který se týká elektronizace zdravotnictví a zdravotnických služeb, a hlavně popisuje použití informačních a ...
 • Kašparová, Petra (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2020)
  Stoupající tlak na rozhodování ve všech sférách lidského života se řadí mezi základní fenomény současné doby. Nejen ve firmách je tento jev způsoben zvyšujícími se nároky kladenými na celou společnost a potažmo na jednotlivé ...
 • Artamonova, Anna (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2020)
  Cílem tohoto článku je identifikovat hlavní překážky bránící rozvoji neziskového sektoru v ruských regionech. Výzkum je založen na přesvědčení, že jeho rozvoj je pro regionální sociálně-ekonomický systém zásadní a závisí ...
 • Sedláková, Markéta (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2020)
  Jedním z hlavních cílů subjektů na trhu cenných papírů je ve správný okamžik akcie levně nakoupit (nakoupit podhodnocené akcie) a rovněž ve správný okamžik akcie draze prodat (prodat nadhodnocené akcie). Pro podhodnocené ...
 • Bajec, Patricija; Kontelj, Monika; Groznik, Aleš (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  The objective of this study is to propose a trustworthy, valid and consistent methodological approach for measuring the efficiency of a logistics platform, where an entire country constitutes a logistic platform. Traditional ...
 • Hashemkhani Zolfani, Sarfaraz; Yazdani, Morteza; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Hasheminasab, Hamidreza (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  “Multiple Attribute Decision Making (MADM)” is an expert based field which is working based on real data and experts’ opinions. So many studies have been doing based on MADM methods which they usually use qualitative data ...
 • Boďa, Martin; Úradníček, Vladimír (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  The paper notices troublesome aspects of compiling industry statistics for the purpose of inter-enterprise comparison in corporate financial analysis. Whilst making a caveat that this issue is unbeknownst to practitioners ...
 • Eger, Ludvík; Suchánek, Petr (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  Customers today can find the same assortments in a number of retail stores and through the Internet, thus effective store management has become a critical basis for developing strategic advantages. The aim of this research ...
 • Krkošková, Radmila (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  The performance of the economy should generally reflect the performance of stock markets. Production increases, prices rise, and companies’ profits increase if the economy grows. And the shares should naturally make the ...
 • Mendelová, Viera; Strnádová, Petra (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  The paper focuses on a relatively new and prospective application of the data envelopment analysis (DEA) in the employee performance assessment. In the paper, a novel DEA approach is proposed for evaluating the performance ...
 • Krot, Katarzyna; Lewicka, Dagmara (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  In the contemporary economic reality, which is based on relations, the role of trust both in the intra- and inter-organisational context is growing in importance. Impersonal trust is characterized by considerable durability ...
 • Benešová, Irena; Smutka, Luboš; Hinke, Jana; Laputková, Adriana (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  The paper is an analysis of foreign trade of the post-Soviet countries conducted for years 2000 and 2015. The aims of the research were thus twofold: to examine the bilateral trade scheme for the selected countries and to ...
 • Kudelska, Izabela; Niedbał, Rafał (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  In their response to the necessity to meet the demands of customers, the enterprises are forced to reduce the time of order delivery. Today, almost every enterprise has its own warehouse facilities or outsources warehouse ...
 • Remeikienė, Rita; Žufan, Jan; Gasparėnienė, Ligita; Ginevičius, Romualdas (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  The main aim of this article is to research the relationship between youth unemployment and self-employment in the EU and categorise particular EU countries as the countries with youth self-employment driven by push factors ...
 • Valášková, Katarína; Gavurová, Beáta; Ďurana, Pavol; Kováčová, Mária (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  The paper studies a new point of view and the approach to profit as an inherent part of business finance as well as a symbol of every healthy economy. The fundamental function of the profit is a stimulus; it means initial ...
 • Puciato, Daniel; Rozpara, Michał; Bugdol, Marek; Oleśniewicz, Piotr; Jáčová, Helena (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  Unemployment has a number of negative, economic, social and psychological effects on unemployed people and their families. Lowered household income leads to a constrained fulfilment of individual and collective needs, which ...

View more