Časopisy

DSpace Repository

Časopisy

 

Sub-communities within this community

 • ACC JOURNAL je mezinárodní vědecký časopis vydávaný TUL. Na jeho tvorbě se podílí 4 vysoké školy sdružené v Akademickém koordinačním středisku v Euroregionu Nisa (ACC).
 • E+M Ekonomie a Management je vědecký ekonomický open access časopis, který publikuje výzkumné statě a vědecké studie založené na teoretické a empirické analýze.
 • Fontes Nissae - Prameny Nisy jsou recenzované periodikum, které vychází od roku 2000 a na jehož vydávání a podobě se od roku 2012 podílí osm regionálních institucí.
 • Časopis Historia scholastica publikuje původní výzkumné historicko-pedagogické a přehledové statě z oblasti dějin pedagogického myšlení, dějin školství a výchovy. Statě analyzují výchovné a vzdělávací procesy v historické ...
 • T-UNI 360. Vychází 2x ročně, vydává Technická univerzita v Liberci, Studentská 2, 461 17 Liberec 1, IČO: 46747885
 • T-UNI retro. Vychází 2x ročně, vydává Technická univerzita v Liberci, Studentská 2, 461 17 Liberec 1, IČO: 46747885.
 • Zpravodaj Univerzitní knihovny TUL

Recent Submissions

 • Schmidtová, Barbora (TUL, 2021-09-30)
 • Šubová, Nikola; Mura, Ladislav; Buleca, Ján (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  Household debt has been increasing in the last decades, and it poses a threat not only to the financial stability of households but is a precursor of the economic and financial crisis. A downturn caused by the coronavirus ...
 • Lorenzo-Romero, Carlota; Alarcón-del-Amo, María-del-Carmen; Crespo-Jareño, José Alberto (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  Concern for the environment, which is of interest to academia, the business world and society in general, has meant the development of green marketing in the last half century. Environment can influence consumer behaviour ...
 • Sobotovičová, Šárka; Blechová, Beata (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  The digital transformation of all areas of government is one of the European Union priorities. The motivation for our research was the fact that when it comes to the evaluation of Digital Public Services, the Czech Republic ...
 • Kuběnka, Michal; Čapek, Jan; Sejkora, František (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  New models for bankruptcy prediction are constantly being formulated and tested against the current ones and current ones are tested to assess their current accuracy and to allow users to determine the reliability of the ...
 • Solarz, Małgorzata; Swacha-Lech, Magdalena (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  FinTech Adoption Index, expressed as a percentage of the digitally active population, for 27 countries of the world in 2019 reached the level of 64%. Millennials are the generation which, compared to others, is characterized ...
 • Mešťan, Michal; Králik, Ivan; Šafár, Leoš; Šebo, Ján (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  Searching for the optimal saving strategy is often tied with the life-cycle strategies where only the age of a saver is considered for setting the allocation profile between equities and bonds. Our article contributes to ...
 • Trnková, Gabriela; Žáková Kroupová, Zdeňka (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  This paper is focused on the investigation of the competitiveness drivers, namely technical and scale efficiency and technological change, and their relation to the profitability of the Czech food processing companies in ...
 • Egerová, Dana; Komárková, Lenka; Kutlák, Jiří (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  Generational differences in work values and workplace expectations have become a widely discussed research and intervention topic in recent years. However, little is known about Generation Z, who are now entering the labour ...
 • Šviráková, Eva; Kramoliš, Jan (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  The aim of the article is to show a way to measure the economic value of design using system dynamic modeling of key processes in an organization. The article fully accepts the complexity of the concept of design and opens ...
 • Růčková, Petra; Škuláňová, Nicole (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  Every economic sector, every single industry, every economy, and even every firm has its specific financial structure. Given that it is not possible to examine thousands of individual companies for scientific purposes, it ...
 • Jurásek, Miroslav; Wawrosz, Petr (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  Cultural intelligence (CQ), expressing a capacity to effectively function in a cultural or culturally diverse environment (professional and otherwise), has great importance not only for the success of individuals who operate ...
 • Mushtaq, Zulqarnain; Wei, Wei; Sharif, Maimoona; Chandio, Abbas Ali (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  Tobacco is considered as one of the most important industrial cash crop and source of livelihood to many families in Pakistan. Considering the contraction of land under tobacco cultivation, the present study is intended ...
 • Hitka, Miloš; Ďurian, Jozef; Lorincová, Silvia; Dúbravská, Bianka (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  Motivation is considered one of the most important prerequisites for the success and effectiveness of the resulting performances. Usually, we meet only with a perspective of employee motivation from inside the company. ...
 • Schmidtová, Barbora (TUL, 2021-08-19)
 • Schmidtová, Barbora (TUL, 2021-08-02)
 • Schmidtová, Barbora (TUL, 2021-07-01)
 • Karich, Alexander; Ullrich, René; Hofrichter, Martin (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2021)
  „Gottesacker“ v Herrnhutu (Horní Lužice, Sasko) je hřbitovem téměř 300 let. G. Zschieschang intenzivně mapoval své houbové společenství od 60. let 20. století. Spojením jeho nálezů a nálezů jiných mykologů zde můžeme ...
 • Förster, Wolfgang; Pucklitzsch, Thomas; Nickel, Daniela (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2021)
  Kromě vnějšího pláště nejvíce přispívají k mechanické integritě aditivně vyráběné součásti vnitřní struktury. Za účelem zkoumání vlivu geometricky odlišných vnitřních struktur a hustoty výplně byly na Youngově modulu ...
 • Pustka, Martin; Šidlof, Pavel (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2021)
  Při střídavém pohybu barvicích válců tiskového stroje se vyskytují vibrace mající charakter samobuzených kmitů, které jsou známy například u obráběcích strojů. Tyto vibrace vznikají při určitých provozních podmínkách a ...

View more