E+M Ekonomie a Management

Permanent URI for this community

E+M Ekonomie a Management (zkráceně E+M)

je vědecký open access časopis, který publikuje vysoce kvalitní originální výzkumné statě a vědecké studie založené na teoretické a empirické analýze. Záměrem časopisu je uveřejňovat nové a inspirativní myšlenky, které posouvají hranice existujícího vědeckého poznání. Mezi hlavní oblasti zájmu časopisu patří ekonomie, podniková ekonomika, finance, management, informační management a marketing & obchod. Časopis nabízí teoretické i aplikačně zaměřené příspěvky. Příležitostně publikované přehledové vědecké statě opírající se o již existující poznatky jsou akceptovány pouze v případě, že se opírají o systematickou literární rešerši. Časopis vychází čtyřikrát ročně a všechny příspěvky jsou anonymně posuzovány dvěma recenzenty. Redakce časopisu důsledně dbá na dodržování pravidel publikační etiky.

ISSN (Print): 1212-3609
ISSN (Online): 2336-5064

Webová stránka: http://www.ekonomie-management.cz/
Kontakt: casopis@tul.cz, +420 485 352 481, +420 485 352 345
Licence: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

Browse

CC BY-NC