Nábor pracovníků, výběr a orientace pracovníků

Title Alternative:Recruitment, selecting and orientation of employees
Abstract
Diplomová práce Nábor pracovníků, výběr a orientace pracovníků je zaměřena na problematiku vybraných činností personální agentury Berke. Společnost Berke se zabývá dočasným přidělováním zaměstnanců ke klientům a konzultační činností. Autor se zaměřil na oblast náboru zaměstnanců ve společnosti, jak interních, tak externích, protože v dané oblasti zpozoroval jisté nedostatky. V práci jsou posouzeny veškeré náborové postupy na všechna pracovní místa. V závěru se autor k jednotlivým nedostatkům vyjadřuje a navrhuje potřebná opatření vedoucí k odstranění zjištěných nedostatků. Mezi tato opatření lze zařadit především změnu náhledu na nejnižší pozice v agentuře a rovněž změnu spolupráce jednotlivých poboček navzájem. Autor si od této práce slibuje pozitivní přínos pro vybranou společnost Berke, která může výsledky této diplomové práce využít ke zlepšení fungování náborových procesů.
Description
79 stran :tabulky +1 CD-ROM
Subject(s)
personnel management, personální management
Citation
ISSN
ISBN