Číslo 2/2022

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Item
  Pozvánka na 8. ročník česko-slovenské konference o geometrii a grafice
  (The Union of czech mathematicians and physicists, ) Ferdiánová, Věra; Chodorová, Marie; Jednota českých matematiků a fyziků
  Pozvánka na 8.ročník Česko-Slovenské konference o geometrii a grafice, kterou v letošním roce pořádá katedra algebry a geometrie, Přírodovědecké fakulty, Univerzity Palackého v Olomouci společně s Českou společností pro geometrii a grafiku. Součástí pozvánky je i krátké ohlednutí do minulosti.
 • Item
  Aritmetika III – změny číslic vedoucí k prvočíslům aneb variace na Bertrandův postulát.
  (The Union of czech mathematicians and physicists, ) Kepka, Tomáš; Jančařík, Antonín; Michal, Jakub; Jednota českých matematiků a fyziků
  Prvočísla a otázky s nimi spojené představují často jedny z nejtěžších problémů matematiky a mnohé z nich zůstávají stále otevřené. V tomto článku se zabýváme otázkou, jak blízko ke zvolenému číslu již můžeme nalézt nějaké prvočíslo. Na základě známých tvrzení lze vyslovit hypotézu, že z každého přirozeného čísla lze již změnou nejvýše dvou číslic získat prvočíslo. Úvahy, kterými rozvíjíme známé výsledky, jsou čistě aritmetické povahy. Vyslovená hypotéza, která je závislá na hypotéze z (Hanson, 1973) není jen zajímavým teoretickým poznatkem, ale může sloužit i pro oživené hodin matematiky, a to aktivitami, kdy žáci sami budou hledat blízká prvočísla ke zvolenému číslu.
 • Item
  Vyjádření vztahu celek-část zlomkem se zaměřením na spojitý a diskrétní model v řešeních žáků 2. stupně
  (The Union of czech mathematicians and physicists, ) Novotná, Gabriela; Jednota českých matematiků a fyziků
  Zlomky jsou jedno z nejnáročnějších témat matematiky základní školy. Vztah celku a části přitom bývá označován jako klíčová oblast pro jejich hloubkové porozumění. Provedli jsme výzkum mezi 326 žáky 2. stupně čtyř základních škol v Praze s cílem zjistit, jak žáci pracují s kruhovým a diskrétním modelem v úlohách zaměřených na vztah celku a části. Zjistili jsme, že žáci častěji vynechávají úlohy s diskrétním modelem, ale pokud se je rozhodnou řešit, řeší je pak správněji než úlohy s kruhovým modelem. Žáci také pravděpodobně často používají jiné strategie při řešení stejné úlohy s jiným modelem a na úlohy nahlížejí izolovaně. Mezi nejčastějšími žákovskými chybami se objevovalo např. špatné nebo nepřesné dělení kruhu na třetiny, nevyznačení požadované části či záměna zadání (z celku určit část vs. z části celek). Rozebrány jsou i různé strategie žákovského řešení těchto úloh, které mohou být zajímavé nejen pro učitele matematiky.
 • Item
  Několik poznámek k mohutnosti množin
  (The Union of czech mathematicians and physicists, ) Martišek, Dalibor; Jednota českých matematiků a fyziků
  Text je stručným přehledem nejdůležitějších vlastností nekonečných množin, mimo jiné vyvrací omyl publikovaný v článku Kuřina & Vondrová: Nekonečno, jak to vlastně je, UM 2003. "Zip Petera Zamarovského" není bijekcí mezi (0;1)x(0;1) a (0;1), ale pouze injekcí, tudíž ekvivalenci množiny všech bodů čtverce a úsečky nedokazuje. V článku je naznačen jiný důkaz.
 • Item
  Jak viktoriánský polyhistor objevil korelační analýzu
  (The Union of czech mathematicians and physicists, ) Emanovský, Petr; Jednota českých matematiků a fyziků
  Regresní a korelační analýza patří mezi nejčastěji používané metody statistického zpracování dat. Objev této metody je spojen se jménem geniálního myslitele 19. století Francise Galtona. Článek je zaměřen na život a dílo tohoto významného vědce a zejména na přiblížení jeho myšlenek při tvorbě základních pojmů regresní a korelační analýzy.