Jak viktoriánský polyhistor objevil korelační analýzu

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
The Union of czech mathematicians and physicists
Abstract
Regresní a korelační analýza patří mezi nejčastěji používané metody statistického zpracování dat. Objev této metody je spojen se jménem geniálního myslitele 19. století Francise Galtona. Článek je zaměřen na život a dílo tohoto významného vědce a zejména na přiblížení jeho myšlenek při tvorbě základních pojmů regresní a korelační analýzy.
The regression and correlation analysis is among the most commonly used methods of statistical data processing. The discovery of this method is associated with the name of the genius thinker of the 19th century Francis Galton. The article focuses on the life and work of this important scientist and especially on his ideas when creating the basic concepts of the regression and correlation analysis.
Description
Subject(s)
Korelační analýza, regrese, Galton
Citation
ISSN
1210-9037
ISBN
Collections