Výuková aplikace pro předmět Gramatiky a automaty

Title Alternative:Educational applications for the subject of Grammars and Automata
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Hlavním cílem této práce bylo seznámení se základní problematikou konečných automatů a regulárních gramatik, představení základních operací spojených s konečnými automaty, vyhodnocení možnosti realizace operací pomocí výukové aplikace a samotná tvorba, odladění a prezentace vlastního řešení, které usnadní studentům předmětu ''Gramatiky a automaty'' pochopení této problematiky. Práce se dělí na dvě hlavní části, kdy první se zabývá teoretickým rozborem základních možných operací na konečném automatu a mezi více konečnými automaty. Popisuje jednotlivé operace, které student bude potřebovat během studia předmětu a s kterými se setká ve výukovém programu. Ve druhé části na tento teoretický základ navazuje realizace samotné aplikace, kdy se uživatel seznámí s jednotlivými částmi aplikace a jejich funkcí. Výsledkem práce je aplikace v jazyce C#. Ta je vhodná ke znázornění výuky i k samostudiu studentů, kterým umožňuje si ověřit a porovnávat jejich řešení. Aplikace byla se studenty průběžně prakticky testována a byl brán zřetel na jejich připomínky. Důraz je kladen na snadnou přístupnost funkcí a jednoduché ovládání. V aplikaci je dále přítomný server pro příjem požadavků jiných zařízení.
Description
62 s., 10 s. příl. :obr., tab. +CD ROM
Subject(s)
educational software, finite automaton, web applications, výukový software, konečný automat, WWW aplikace
Citation
ISSN
ISBN