Jazyková a stylová stránka zpráv z dezinformačních webů

Abstract
Práce je zaměřena na analýzu jazykových a stylistických prostředků užívaných ve vybraných zpravodajských článcích. Tyto články byly publikovány konkrétními weby, které byly v průzkumu Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky českými respondenty označeny jako dezinformační. Teoretická část práce definuje zásadní pojmy z oblasti mediálních studií a žurnalistiky, uvádí kontext vývoje žurnalistického stylu a vymezuje jím užívané stylové normy a aspekty. Stěžejní kapitolou teoretické části je stanovení konkrétních požadavků seriózní žurnalistiky a zvláště zpravodajství. Analytická část s těmito poznatky konfrontuje dva vybrané články z výše popsaných webů.
The thesis is focused on the analysis of linguistic and stylistic means used in selected news articles. These articles were published by specific websites, which were identified as disinformation by Czech respondents in a survey by The Endowment Fund for Independent Journalism. The theoretical part of the thesis defines the basic concepts of media studies and journalism, introduces the context of the development of journalistic style, and defines its stylistic norms and aspects. The crucial chapter of the theoretical part is the determination of specific requirements of serious journalism, especially news. The analytical part confronts these findings with two selected articles from the websites described above.
Description
Subject(s)
Média, masová média, internetová média, dezinformace, zpravodajství, žurnalistický styl, publicistický styl, Parlamentní listy, Sputniknews, Aeronet, Media, mass media, online media, disinformation, news, journalistic style, publicistic style, Parlamentní listy, Sputnikwes, Aeronet
Citation
ISSN
ISBN