Motiv závislostí v literatuře pro děti a mládež

Abstract
Tématem bakalářské práce jsou závislosti v knihách určených dětem a mládeži. Teoretická část se zaměřuje zejména na bližší specifikování této oblasti literatury a celkové představení pojmu závislost. Práce nabízí náhled do knih, které zpracovávají společensky tabuizovaná témata, mezi něž problematika závislostí patří. V analyticko-interpretační části je pozornost věnována analýze a interpretaci děl trilogie Holky na vodítku, jejíž autorkou je česká spisovatelka Ivona Březinová.
The bachelor thesis is concerned with the theme of addiction in books for children and adolescents. The theoretical part deals mainly with specification of this kind of literature and introduces the definition of addiction in general. It also offers an insight into subjects considered taboo that are present in these books. This group of subjects also involves that of addiction, which is described in the last chapter of the theoretical part of the thesis. The analytic-interpretative section pays attention to analysis and interpretation of the trilogy of books Holky na vodítku, authored by Czech writer Ivona Březinová.
Description
Subject(s)
Literatura pro děti a mládež, závislost, tabu, analýza, interpretace, patologické hráčství, drogy, mentální anorexie, mentální bulimie, rodina, dospívání, Literature for children and adolescents, addiction, taboo, analysis, interpretation, pathological gambling, drugs, anorexia nervosa, bulimia nervosa, family, adolescence
Citation
ISSN
ISBN