Motiv závislostí v literatuře pro děti a mládež

dc.contributor
dc.contributor.advisorSulovská Jarmila, Mgr. : 55072
dc.contributor.authorKopecká, Renata
dc.date.accessioned2021-03-02T09:34:46Z
dc.date.available2021-03-02T09:34:46Z
dc.date.committed2019-4-30
dc.date.defense2021-02-04
dc.date.submitted2018-4-30
dc.date.updated2021-2-8
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractTématem bakalářské práce jsou závislosti v knihách určených dětem a mládeži. Teoretická část se zaměřuje zejména na bližší specifikování této oblasti literatury a celkové představení pojmu závislost. Práce nabízí náhled do knih, které zpracovávají společensky tabuizovaná témata, mezi něž problematika závislostí patří. V analyticko-interpretační části je pozornost věnována analýze a interpretaci děl trilogie Holky na vodítku, jejíž autorkou je česká spisovatelka Ivona Březinová.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis is concerned with the theme of addiction in books for children and adolescents. The theoretical part deals mainly with specification of this kind of literature and introduces the definition of addiction in general. It also offers an insight into subjects considered taboo that are present in these books. This group of subjects also involves that of addiction, which is described in the last chapter of the theoretical part of the thesis. The analytic-interpretative section pays attention to analysis and interpretation of the trilogy of books Holky na vodítku, authored by Czech writer Ivona Březinová.en
dc.description.mark
dc.format57 s.
dc.format.extent
dc.identifier.signatureV 202102630
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/159912
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonBŘEZINOVÁ, Ivona. Holky na vodítku. Jmenuji se Martina. 2. vyd. Praha: Albatros, 2007. 127 s. Klub mladých čtenářů. ISBN 978-80-00-01951-2.
dc.relation.isbasedonBŘEZINOVÁ, Ivona. Holky na vodítku. Jmenuji se Alice, jsem narkomanka. 3. vydání. Praha: Albatros, 2018. 125 stran. ISBN 978-80-00-05009-6.
dc.relation.isbasedonBŘEZINOVÁ, Ivona. Holky na vodítku. Jmenuji se Ester, jsem gamblerka. 3. vydání. Praha: Albatros, 2017. 147 stran. ISBN 978-80-00-04845-1.
dc.relation.isbasedonOLLIVIER, Mikaël. Život k sežrání. Praha: Baobab, 2010. 97 s. Edice 13?. ISBN 978-80-87060-29-2.
dc.relation.isbasedonDoporučená studijní literatura:
dc.relation.isbasedonKIKALOVÁ, Kateřina a KOPECKÝ, Miroslav. Úvod do studia prevence závislostí dětí a dospívajících. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 45 s. Studijní opora. ISBN 978-80-244-3928-0.
dc.relation.isbasedonKOCOURKOVÁ, Jana et al. Mentální anorexie a mentální bulimie v dětství a dospívání. 1. vyd. Praha: Galén, 1997. 156 s., obr. příl. Folia practica; sv. 6. ISBN 80-85824-51-5.
dc.relation.isbasedonPRUNNER, Pavel. Gamblerství, aneb, Ztráta svobody. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. 360 s. ISBN 978-80-7380-452-7.
dc.relation.isbasedonSVOBODA, Jan. Motivace a vznik závislostí. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. 31 s. ISBN 978-80-7368-422-8
dc.relation.isbasedonSTANOEV, Martin. Cesta k závislosti a zpět: sociálně-pedagogické aspekty drogových kariér. Brno: Paido, 2015. 83 stran. ISBN 978-80-7315-257-4.
dc.relation.isbasedonŠEVČÍKOVÁ, Anna a kol. Děti a dospívající online: vybraná rizika používání internetu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2014. 183 s. Psyché. ISBN 978-80-210-7527-6.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectLiteratura pro děti a mládežcs
dc.subjectzávislostcs
dc.subjecttabucs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectinterpretacecs
dc.subjectpatologické hráčstvícs
dc.subjectdrogycs
dc.subjectmentální anorexiecs
dc.subjectmentální bulimiecs
dc.subjectrodinacs
dc.subjectdospívánícs
dc.subjectLiterature for children and adolescentsen
dc.subjectaddictionen
dc.subjecttabooen
dc.subjectanalysisen
dc.subjectinterpretationen
dc.subjectpathological gamblingen
dc.subjectdrugsen
dc.subjectanorexia nervosaen
dc.subjectbulimia nervosaen
dc.subjectfamilyen
dc.subjectadolescenceen
dc.titleMotiv závislostí v literatuře pro děti a mládežcs
dc.titleThe Motif of Addictions in Children's and Teenager's Literatureen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineAJ-CJ
local.degree.programmeSpecializace v pedagogice
local.degree.programmeabbreviationB7507
local.department.abbreviationKCL
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.authorP16000343
local.identifier.stag38281
local.identifier.verbis
local.identifier.verbise0cc1256-e826-4e70-a349-af074cdf3f3a
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo2630
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Bakalarska_prace.pdf
Size:
676.53 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
P_Kopecka_Sulovska.doc
Size:
750 KB
Format:
Unknown data format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
P_Kopecka_4.2.2021.pdf
Size:
366.79 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP