Realizace řídicí jednotky dobíjecí stanice pro elektrovozidla

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Váša Petr, Ing. : 64294
dc.contributor.advisor Bílek Petr, Ing. Ph.D. : 62637
dc.contributor.author Eichler, Miroslav
dc.contributor.other Jandura Pavel, Ing. Ph.D. Konzultant : 60115
dc.date.accessioned 2020-09-23T09:59:52Z
dc.date.available 2020-09-23T09:59:52Z
dc.date.submitted 2019-10-10
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/157763
dc.description.abstract Náplní diplomové práce byl vývoj řídicí jednotky dobíjecí stanice pro elektrovozidla. Nejprve byla dobíjecí stanice sestavena ze silových komponent a nabíjecího modulu, které zajišťují funkci nabíjení. Poté byla navržena nadřazená řídicí jednotka, která komunikuje s nabíjecími moduly přes rozhraní RS485 a pomocí vytvořeného algoritmu umožňuje ovládání stanice, výběr nabíjecího proudu a jeho inteligentní rozdělování mezi více podružných stanic. Konektivitu dobíjecí stanice obstarává GSM/GPRS, Ethernet a RFID čtečka karet. Uživatelské rozhraní zajišťuje klávesnice a LCD displej. Řídicí jednotka byla realizována na DPS a společně se silovými komponentami a nabíjecím modulem byla vestavěna do nástěnné skříňky. Vznikla tak nabíjecí stanice opatřená nadřazenou řídicí jednotkou, která byla úspěšně otestována na elektromobilu. cs
dc.description.abstract The content of the master thesis was the development of a control unit for a charging station for electric cars. The charging station was first assembled from power components and a charging module, which provide the charging function. Then a master control unit was designed to communicate with the charging modules via the RS485 interface. Using the created algorithm, it allows control of the station, selection of charging current and its intelligent distribution to several slave stations. The connectivity of the charging station is provided by a GSM/GPRS, Ethernet and~RFID card reader. The user interface is provided by a keyboard and LCD display. The control unit was implemented on a PCB and together with the power components and the charging module was built into the wall box. This created a charging station equipped with a superior control unit, which was successfully tested on an electric car. en
dc.format 66 str.
dc.format.extent Schémata 1
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon renewcommandlabelenumi[theenumi] beginarab item parEMADI, Ali, ed. Advanced electric drive vehicles. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2017. Energy, power electronics, and machines. ISBN 978-1-138-07285-5.par item parVELECHOVSKÝ, Ondřej. Návrh silové části veřejné dobíjecí stanice pro elektromobily. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2016. 40 s.par item parMA, Zhongjing. Decentralized Charging Coordination of Large-scale Plug-in Electric Vehicles in Power Systems. Springer; 1st ed. 2020 edition (April 13, 2019). 238 s. ISBN: 978-9811376511.par item parDatasheety vybraných obvodů.par endarab
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject EVSE cs
dc.subject Wallbox cs
dc.subject dobíjecí stanice cs
dc.subject elektromobilita cs
dc.subject EVSE en
dc.subject Wallbox en
dc.subject charging station en
dc.subject electro mobility en
dc.title Realizace řídicí jednotky dobíjecí stanice pro elektrovozidla cs
dc.title Construction of control unit for charging station for electric vehicles en
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 2020-6-30
dc.degree.level Ing.
dc.date.defense 2020-06-30
dc.date.committed 2020-5-18
local.faculty Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií cs
local.department.abbreviation MTI
dc.identifier.signature V 202002123
local.identifier.stag 40033
local.degree.programme Elektrotechnika a informatika
local.degree.discipline ME-N
local.faculty.abbreviation FM
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N2612
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis kpw06667692
local.degree.abbreviation Navazující
local.poradovecislo 2123
local.identifier.author M18000162
local.note.secrecy Povoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account