Cena Nadace Preciosa za mimořádnou závěrečnou práci

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 18
 • Item
  Generátor vysokonapěťového pulzu
  Hliněný, Lukáš; Slavík Lubomír, Ing. Ph.D. : 55629
  Tato práce pojednává o návrhu, realizaci a reálném testování speciálního generátoru krátkých vysokonapěťových pulzů. Vyrobený generátor bude sloužit jako budič piezoelektrického vysílače pro dlouhodobé monitorování horninového masivu. Před samotnou realizací bylo pomocí experimentu otestováno několik driverů pro zajištění velmi rychlého sepnutí a rozepnutí výstupních tranzistorů v řádu nanosekund. Generátor je zhotoven jednak ve verzi autonomního přístroje, jednak v provedení na DIN lištu jako součást geofyzikální aparatury SGI 1. Srdcem navrhovaného zařízení je mikrokontrolér řady STM32. Součástí realizace je návrh zapojení a plošného spoje, osazení vybranými součástkami, naprogramování a testování. Výsledné zařízení umožňuje manuální ovládání, vzdálené ovládání pomocí externího pulzu nebo po sběrnici USB.
 • Item
  Inteligentní domácnost - domácí automatizace
  Vondrák, Jaroslav; Martinec Tomáš, Ing. Ph.D. : 54776
  Práce se zabývá rozšířením IoT-HS systému pro chytré domácnosti o službu IFTTT. Této službě je věnována celá teoretická část, ve které je detailně popsáno, jak tuto službu využívají jiné systémy. Byly navrženy nové metody rozšiřování systému o nové funkce. Ovladače jsou novým způsobem, jak do systému přidat zařízení od komerčních systémů jako je např. Philips-Hue nebo Fibaro. Tato zařízení lze pak využívat v rámci systému a ovladače zajišťují abstrakci těchto zařízení. Pro otestování funkčnosti IFTTT služby byl navržen jeden zásuvný modul a celkem tři ovladače pro komunikaci s řídicími jednotkami IoT-HS a zařízeními od komerčního systému Philips-Hue. Dále byly navrženy a realizovány nové řídicí jednotky pro IoT-HS systém.
 • Item
  Datalogger pro měření provozních podmínek v tramvajích
  Hejhal, Jan; Bílek Petr, Ing. Ph.D. : 62637
  Práce se zabývá kompletním procesem návrhu, postupem výroby a oživením zařízení pro záznam provozních podmínek v tramvajích dle předem požadovaných parametrů. Cílem je vytvořit zařízení schopné zaznamenávat předem požadovaná data, kterými jsou: logické stavy jednotlivých spínacích relé, časové průběhy proudů různých zařízení a teploty. V potaz jsou brány také další specifické vlastnosti, například zaznamenávání zeměpisné polohy nebo možnost odesílání dat do počítače. Systém by měl být schopen ukládat veškerá data do vyměnitelného paměťového úložiště. V práci je řešena kompletní technická dokumentace, která zahrnuje: návrh schématu, včetně potřebných ochran vstupů zařízení proti rušivým elektrickým vlivům, návrh desky plošných spojů a vývoj obslužného kódu zařízení. Dále je v práci uvedeno, jak s dataloggerem pracovat a také jak naměřená data následně zpracovat a zobrazit v tabulkovém procesoru MS excel. Pro tyto účely byl vytvořen uživatelský manuál. Zařízení bude následně běžně užíváno při provozu tramvají městské hromadné dopravy Liberce.
 • Item
  Simulace šíření světla detekční jednotkou
  Kuře, Adam; Psota Pavel, Ing. Ph.D. : 61197
  Diplomová práce se zabývá tvorbou simulace optických vlastností detekční jednotky zpětně odražených elektronů pro elektronovou mikroskopii v komerčním softwaru. V práci je brán zřetel na nastavení jednotlivých parametrů simulace a jejich vliv na celkové výsledky. V práci jsou též diskutovány možnosti, jak docílit co nejpřesnějších výsledků. Krátce jsou zmíněny i možnosti využití simulace k optimalizaci detekční jednotky.
 • Item
  Realizace řídicí jednotky dobíjecí stanice pro elektrovozidla
  Eichler, Miroslav; Bílek Petr, Ing. Ph.D. : 62637; Jandura Pavel, Ing. Ph.D. Konzultant : 60115
  Náplní diplomové práce byl vývoj řídicí jednotky dobíjecí stanice pro elektrovozidla. Nejprve byla dobíjecí stanice sestavena ze silových komponent a nabíjecího modulu, které zajišťují funkci nabíjení. Poté byla navržena nadřazená řídicí jednotka, která komunikuje s nabíjecími moduly přes rozhraní RS485 a pomocí vytvořeného algoritmu umožňuje ovládání stanice, výběr nabíjecího proudu a jeho inteligentní rozdělování mezi více podružných stanic. Konektivitu dobíjecí stanice obstarává GSM/GPRS, Ethernet a RFID čtečka karet. Uživatelské rozhraní zajišťuje klávesnice a LCD displej. Řídicí jednotka byla realizována na DPS a společně se silovými komponentami a nabíjecím modulem byla vestavěna do nástěnné skříňky. Vznikla tak nabíjecí stanice opatřená nadřazenou řídicí jednotkou, která byla úspěšně otestována na elektromobilu.