2020/2 - Science of Economics

DSpace Repository

2020/2 - Science of Economics

 

Recent Submissions

 • Löhr, Albrecht; Straßberger, Nataly (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2020)
  Tento článek se zaměřuje na ekonomický rozvoj zejména malých a středních podniků v hraničním trojúhelníku Německa, České republiky a Polska. Článek byl motivován především politickými strukturálními změnami ve východoněmeckých ...
 • Pelloneová, Natalie (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2020)
  Předkládaný článek vychází z výzkumu hodnocení vlivu klastrových organizací na finanční výkonnost členských podnikatelských subjektů. Disertační práce autorky zjišťuje, zda v podmínkách České republiky existuje rozdíl mezi ...
 • Tahiri, Alberta; Kovaçi, Idriz; Bushi, Fari (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2020)
  Článek poskytuje teoretický přehled o udržitelném cestovním ruchu jako o systému cestovního ruchu, který se zaměřuje na kvalitativní rozvoj s ohledem na kvalitu života a prosperitu obyvatelstva, aniž by způsobil škodu v ...
 • Semerádová, Tereza; Weinlich, Petr (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2020)
  Vzhledem k rychlosti technologického pokroku v online marketingu a reklamě, marketingová automatizace se dostává stále více do popředí jak v aplikační, tak akademické oblasti. Nicméně i přes rostoucí popularitu tohoto ...
 • Ardielli, Eva (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2020)
  eHealth je jedním z moderních globálních trendů v oblasti IT, medicíny a politiky. Jedná se o široký pojem, který se týká elektronizace zdravotnictví a zdravotnických služeb, a hlavně popisuje použití informačních a ...
 • Kašparová, Petra (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2020)
  Stoupající tlak na rozhodování ve všech sférách lidského života se řadí mezi základní fenomény současné doby. Nejen ve firmách je tento jev způsoben zvyšujícími se nároky kladenými na celou společnost a potažmo na jednotlivé ...
 • Artamonova, Anna (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2020)
  Cílem tohoto článku je identifikovat hlavní překážky bránící rozvoji neziskového sektoru v ruských regionech. Výzkum je založen na přesvědčení, že jeho rozvoj je pro regionální sociálně-ekonomický systém zásadní a závisí ...
 • Sedláková, Markéta (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2020)
  Jedním z hlavních cílů subjektů na trhu cenných papírů je ve správný okamžik akcie levně nakoupit (nakoupit podhodnocené akcie) a rovněž ve správný okamžik akcie draze prodat (prodat nadhodnocené akcie). Pro podhodnocené ...