Využití rozšířené reality ve výrobě Škoda Auto a. s.

Abstract
Tato práce shrnuje problematiku a technologie rozšířené a virtuální reality a následné vytvoření ukázkové aplikace v herním engine Unity pro Škoda Auto a. s. V práci jsou popsány technologie pro virtuální a rozšířenou realitu a rozdíly mezi nimi, technologie umožňující orientaci ve virtuálním prostředí a je zmíněna problematika spojená s fyziologií člověka. Práce je doplněna o seznamy zařízeních různých technologií rozšířené reality. Krátce je pojednáno i o herních enginech, ve kterých je možné vytvořit aplikaci pro rozšířenou realitu. Ukázková aplikace pro Škoda Auto prezentuje možnosti virtuální reality a způsoby ovládání, které nabízí. Aplikace je vytvořena ve zmíněném herním enginu Unity a skripty jsou napsány v jazyce C#. Modely součástek automobilu byly dodány společností Škoda Auto a.s.
This work summarises a topic and technology of augmented and virtual reality and following creation of sample application in Unity game engine for Škoda Auto a.s. The work explains virtual and augmented reality technologies, and their differences, the technology allowing orientation in virtual space, and mentions a topic of human physiology and related possible problems. The work contains a list of various devices of distinctive extended reality technologies. There is a short passage discussing a topic of game engines, which can be used to create an application for extended reality. The sample application for Škoda Auto presents available possibilities of virtual reality and its control mechanisms. The application is created in aforementioned Unity game engine and its scripts are written in C#. The automobile part models were delivered by Škoda Auto a. s. company.
Description
Subject(s)
Škoda Auto a s, Unity, virtuální realita, rozšířená realita, Škoda Auto a s, Unity, virtual reality, augmented reality
Citation
ISSN
ISBN