Využití rozšířené reality ve výrobě Škoda Auto a. s.

dc.contributorDaněk Michal : 67180
dc.contributor.advisorKretschmer Petr, Ing. : 54917
dc.contributor.authorNaiman, Luděk
dc.contributor.otherChládek Jan, Ing.;Němeček Tomáš, Ing. MBA Konzultant2 : 66367;66455
dc.date.accessioned2019-08-07T08:12:15Z
dc.date.available2019-08-07T08:12:15Z
dc.date.committed2018-5-14
dc.date.defense2019-05-29
dc.date.submitted2017-10-19
dc.date.updated2019-5-29
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractTato práce shrnuje problematiku a technologie rozšířené a virtuální reality a následné vytvoření ukázkové aplikace v herním engine Unity pro Škoda Auto a. s. V práci jsou popsány technologie pro virtuální a rozšířenou realitu a rozdíly mezi nimi, technologie umožňující orientaci ve virtuálním prostředí a je zmíněna problematika spojená s fyziologií člověka. Práce je doplněna o seznamy zařízeních různých technologií rozšířené reality. Krátce je pojednáno i o herních enginech, ve kterých je možné vytvořit aplikaci pro rozšířenou realitu. Ukázková aplikace pro Škoda Auto prezentuje možnosti virtuální reality a způsoby ovládání, které nabízí. Aplikace je vytvořena ve zmíněném herním enginu Unity a skripty jsou napsány v jazyce C#. Modely součástek automobilu byly dodány společností Škoda Auto a.s.cs
dc.description.abstractThis work summarises a topic and technology of augmented and virtual reality and following creation of sample application in Unity game engine for Škoda Auto a.s. The work explains virtual and augmented reality technologies, and their differences, the technology allowing orientation in virtual space, and mentions a topic of human physiology and related possible problems. The work contains a list of various devices of distinctive extended reality technologies. There is a short passage discussing a topic of game engines, which can be used to create an application for extended reality. The sample application for Škoda Auto presents available possibilities of virtual reality and its control mechanisms. The application is created in aforementioned Unity game engine and its scripts are written in C#. The automobile part models were delivered by Škoda Auto a. s. company.en
dc.description.mark
dc.format70
dc.format.extent1 s elektronickou formou práce.
dc.identifier.signatureV 201900886
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/153179
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedon[1] Okita A., Learning C
dc.relation.isbasedonProgramming with Unity 3D, CRC Press, 2014
dc.relation.isbasedon[2] Smitch, M., Unity 5.x Cookbook, Packt Publishing, 2015
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectŠkoda Auto a scs
dc.subjectUnitycs
dc.subjectvirtuální realitacs
dc.subjectrozšířená realitacs
dc.subjectŠkoda Auto a sen
dc.subjectUnityen
dc.subjectvirtual realityen
dc.subjectaugmented realityen
dc.subject.verbisinformační technologiecs
dc.titleVyužití rozšířené reality ve výrobě Škoda Auto a. s.cs
dc.titleUsing of the extended/augmented reality in the production of Škoda Auto a.s.en
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineIT
local.degree.programmeInformační technologie
local.degree.programmeabbreviationB2646
local.department.abbreviationNTI
local.facultyFakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studiícs
local.faculty.abbreviationFM
local.identifier.authorM15000045
local.identifier.stag37034
local.identifier.verbiskpw06582373
local.note.administratorsautomat
local.poradovecislo886
local.verbis.aktualizace2019-10-05 07:27:51cs
local.verbis.studijniprogramNTI Informační technologie/Informační technologiecs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Bakalarska_prace_2018_Ludek_Naiman.pdf
Size:
4.01 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Naiman__posudek_vedouciho.pdf
Size:
607.13 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Naiman__posudek_oponenta.pdf
Size:
482.74 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
14.79 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP