Podpora aktivity a kreativity při tvorbě choreografií v kurzu břišních tanců

Title Alternative:Activity and Creativity Support in Producing Choreographies in a Belly Dance Course
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Předmětem této bakalářské práce je vypracování programu pro zvýšení aktivity a kreativity tanečnic v kurzu břišních tanců. Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část přibližuje kulturu orientálního tance a popisuje tradiční metody výuky břišních tanců. Dále je tato část věnována koučování, které je ve sportu používáno jako nástroj pro zlepšení výkonu. Praktická část popisuje proces tvorby tří choreografií v kurzu břišních tanců, kdy jedna byla tvořena tradičním způsobem a dvě za použití koučovacího přístupu. Na základě poznatků z realizace tohoto projektu byl vypracován rámcový program pro zvýšení aktivity a kreativity tanečnic v hodinách za použití koučovacích metod. Jako výzkumný nástroj je použito pozorování a rozhovor.
Description
63 s., 26 s. příl. :obr. +CD ROM
Subject(s)
belly dance, choreography, břišní tanec, choreografie
Citation
ISSN
ISBN